Englishen

Visa Dubai

Thứ ba, 04/06/2019, 15:36 GMT+7

ĐIỀU KIỆN CẤP VISA DUBAI
(Quý khách vui lòng chuẩn bị những giấy tờ dưới đây trước ít nhất 2 tuần trước ngày khởi hành)

* ĐỐI VỚI KHÁCH TRÊN 18 TUỔI:
- Hộ chiếu gốc còn hạn tối thiểu 06 tháng tính từ ngày kết thúc tour. 
- 02 ảnh 4x6cm, nền trắng, mới chụp trong vòng 6 tháng gần đây (không trùng mặt hộ chiếu). Quý khách ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh vào đằng sau tấm ảnh

* ĐỐI VỚI KHÁCH DƯỚI 18 TUỔI:
- Hộ chiếu gốc còn hạn tối thiểu 06 tháng tính từ ngày kết thúc tour. 
- 02 ảnh 4x6cm, nền trắng, mới chụp trong vòng 6 tháng gần đây (không trùng mặt hộ chiếu). Quý khách ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh vào đằng sau tấm ảnh 
- Giấy khai sinh
- Nếu đi 1 mình: phải có photo của passport cha mẹ + giấy ủy quyền từ cha mẹ có ghi rõ tất cả các nội dung liên quan như địa chỉ nhà, địa chỉ ở UAE, ai là người tiếp nhận ở UAE...
- Nếu đi cùng 1 người khác trong gia đình (người thân) thì vẫn phải có giấy ủy quyền với nội dung là cha mẹ ủy quyền cho người thân giám hộ trong thời gian ở UAE.