Englishen
Tìm tour
Tìm tour
Trong nước
Tìm tour
Tìm tour
Nước ngoài
Du lịch
Du lịch
Trải nghiệm
Đặt tour
Đặt tour
Khách đoàn
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Booking
Tra điểm
Tra điểm
khách hàng

Tag: canada

CANADA: VANCOUVER – VICTORIA - MONTREAL – QUEBEC – OTTAWA – KINGSTON – NIAGARA FALLS – TORONTO

CANADA: VANCOUVER – VICTORIA - MONTREAL – QUEBEC – OTTAWA – KINGSTON – NIAGARA FALLS – TORONTO

Thời gian: 11 Ngày - 9 Đêm
Ngày khởi hành: 08/06/2024
Số chỗ còn nhận: 0
139,980,000đ
BỜ ĐÔNG CANADA: TORONTO – NIAGARA – OTTAWA  QUEBEC – MONTREAL

BỜ ĐÔNG CANADA: TORONTO – NIAGARA – OTTAWA QUEBEC – MONTREAL

Thời gian: 8 Ngày - 5 Đêm
Ngày khởi hành: 13/07/2024
Số chỗ còn nhận: 8
89,980,000đ
CANADA: VANCOUVER – VICTORIA - MONTREAL – QUEBEC – OTTAWA – KINGSTON – NIAGARA FALLS – TORONTO

CANADA: VANCOUVER – VICTORIA - MONTREAL – QUEBEC – OTTAWA – KINGSTON – NIAGARA FALLS – TORONTO

Thời gian: 11 Ngày - 9 Đêm
Ngày khởi hành: 14/07/2024
Số chỗ còn nhận: 6
139,980,000đ
BỜ TÂY CANADA: VANCOUVER – VICTORIA – GRANVILLE ISLAND

BỜ TÂY CANADA: VANCOUVER – VICTORIA – GRANVILLE ISLAND

Thời gian: 7 Ngày - 4 Đêm
Ngày khởi hành: 23/07/2024
Số chỗ còn nhận: 8
83,980,000đ
BỜ ĐÔNG CANADA: TORONTO – NIAGARA – OTTAWA  QUEBEC – MONTREAL

BỜ ĐÔNG CANADA: TORONTO – NIAGARA – OTTAWA QUEBEC – MONTREAL

Thời gian: 8 Ngày - 5 Đêm
Ngày khởi hành: 03/08/2024
Số chỗ còn nhận: 8
89,980,000đ
CANADA: VANCOUVER – VICTORIA - MONTREAL – QUEBEC – OTTAWA – KINGSTON – NIAGARA FALLS – TORONTO

CANADA: VANCOUVER – VICTORIA - MONTREAL – QUEBEC – OTTAWA – KINGSTON – NIAGARA FALLS – TORONTO

Thời gian: 11 Ngày - 9 Đêm
Ngày khởi hành: 18/08/2024
Số chỗ còn nhận: 8
139,980,000đ
BỜ TÂY CANADA: VANCOUVER – VICTORIA – GRANVILLE ISLAND

BỜ TÂY CANADA: VANCOUVER – VICTORIA – GRANVILLE ISLAND

Thời gian: 7 Ngày - 4 Đêm
Ngày khởi hành: 20/08/2024
Số chỗ còn nhận: 8
83,980,000đ
BỜ ĐÔNG CANADA: TORONTO – NIAGARA – OTTAWA  QUEBEC – MONTREAL

BỜ ĐÔNG CANADA: TORONTO – NIAGARA – OTTAWA QUEBEC – MONTREAL

Thời gian: 8 Ngày - 5 Đêm
Ngày khởi hành: 14/09/2024
Số chỗ còn nhận: 8
89,980,000đ
BỜ TÂY CANADA: VANCOUVER – VICTORIA – GRANVILLE ISLAND

BỜ TÂY CANADA: VANCOUVER – VICTORIA – GRANVILLE ISLAND

Thời gian: 7 Ngày - 4 Đêm
Ngày khởi hành: 17/09/2024
Số chỗ còn nhận: 8
83,980,000đ
BỜ TÂY CANADA: VANCOUVER – VICTORIA – GRANVILLE ISLAND

BỜ TÂY CANADA: VANCOUVER – VICTORIA – GRANVILLE ISLAND

Thời gian: 7 Ngày - 4 Đêm
Ngày khởi hành: 15/10/2024
Số chỗ còn nhận: 6
83,980,000đ
BỜ ĐÔNG CANADA: TORONTO – NIAGARA – OTTAWA  QUEBEC – MONTREAL

BỜ ĐÔNG CANADA: TORONTO – NIAGARA – OTTAWA QUEBEC – MONTREAL

Thời gian: 8 Ngày - 5 Đêm
Ngày khởi hành: 19/10/2024
Số chỗ còn nhận: 8
89,980,000đ