(028) 39 328 328 - 0909 026 118

Tour nước ngoài

CHÂU ÂU: PHÁP - LUXEMBOURG - ĐỨC - BỈ - HÀ LAN

10 ngày 7 đêm 14793

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 24/11/2018

Giá từ: 63.980.000đ Ngày khác

WTA004 - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - ALYSHAN

4 ngày 3 đêm 464

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 25/11/2018

Giá từ: 11.680.000đ Ngày khác

WTA006 - ÚC: MELBOURNE - HOBART

6 ngày 4 đêm 303

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 25/11/2018

Giá từ: 47.880.000đ Ngày khác

HÀN QUỐC : GYEONGGI - SEOUL - LOTTTE WORLD - INCHEON

6 ngày 4 đêm 43

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 01/12/2018

Giá từ: 18.980.000đ Ngày khác

TÂY BAN NHA - BỒ ĐÀO NHA "Khách sạn 4*"

9 ngày 6 đêm 1251

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 02/12/2018

Giá từ: 62.980.000đ Ngày khác

TOKYO - NÚI PHÚ SỸ - NÚI TUYẾT KIYOSA - KYOTO - KOBE - OSAKA

6 ngày 5 đêm 74

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 13/12/2018

Giá từ: 38.880.000đ Ngày khác

HY LẠP: ATHENS - DELPHI - METEORA - SANTORINI

8 ngày 6 đêm 4133

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 18/12/2018

Giá từ: 85.880.000đ Ngày khác

WTA005 - CHÂU ÂU: THỤY SĨ

8 ngày 6 đêm 877

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 21/12/2018

Giá từ: 56.880.000đ Ngày khác

HÀN QUỐC : GANGWON: TRẢI NGHIỆM TRƯỢT TUYẾT - SEOUL - LOTTE WORLD - INCHEON

6 ngày 4 đêm 23

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 22/12/2018

Giá từ: 20.980.000đ Ngày khác

TRUNG ĐÔNG: DUBAI - ABU DHABI

5 ngày 4 đêm 5364

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 19/10/2018

Giá từ: 26.480.000đ Ngày khác

HÀN QUỐC : GANGWON: TRẢI NGHIỆM TRƯỢT TUYẾT - SEOUL - LOTTE WORLD

6 ngày 4 đêm 28

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 29/12/2018

Giá từ: 22.980.000đ Ngày khác

ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - ALYSHAN

4 ngày 3 đêm 1763

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 30/12/2018

Giá từ: 11.980.000đ Ngày khác