(028) 39 328 328 - 0909 026 118

Tour nước ngoài

CHÂU ÂU: THU VÀNG NƯỚC Ý - MILAN - VENICE - BOLOGNA - SAN MARINO - ROME - VATICAN

8 ngày 5 đêm 1448

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 21/10/2017

Giá từ: 49.980.000đ Ngày khác

LÃNG MẠN SẮC THU: VƯỜN QUỐC GIA A LÝ SƠN - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG

4 ngày 3 đêm 481

Số chỗ còn nhận: 6

Ngày khởi hành: 25/10/2017

Giá từ: 9.680.000đ Ngày khác

MALAYSIA - SINGAPORE: GIẢM 980.000 KHI ĐĂNG KÝ

6 ngày 5 đêm 1748

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 08/11/2017

Giá từ: 12.980.000đ Ngày khác

SINGAPORE: SENTOSA - S.E.A AQUARIUM - GARDEN BY THE BAY

4 ngày 3 đêm 2598

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 26/10/2017

Giá từ: 11.480.000đ Ngày khác

CHÂU ÂU: HÀ LAN: AMSTERDAM - HAGUE - DELFT - ROTTERDAM UTRECHT - APELDOORN - GRONINGEN

8 ngày 5 đêm 1164

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 24/11/2017

Giá từ: 58.980.000đ Ngày khác

AI CẬP: CAIRO-ALEXANDRIA-LUXOR-HURGHADA

8 ngày 5 đêm 283

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 24/10/2017

Giá từ: 49.880.000đ Ngày khác

HÀN QUỐC : SEOUL - NAMI - GYEONGGI - BUSAN

5 ngày 4 đêm 32

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 16/11/2017

Giá từ: 17.980.000đ Ngày khác

ÚC: MELBOURNE - SYDNEY (MÙA XUÂN NƯỚC ÚC )

7 ngày 5 đêm 1895

Số chỗ còn nhận: 5

Ngày khởi hành: 24/10/2017

Giá từ: 49.880.000đ Ngày khác

HÀN QUỐC : BUSAN - SEOUL - NAMI - GYEONGGI

5 ngày 4 đêm 38

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 14/12/2017

Giá từ: 16.980.000đ Ngày khác

THÁI LAN: CHIANG MAI - CHIANG RAI

5 ngày 4 đêm 854

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 09/11/2017

Giá từ: 13.480.000đ Ngày khác

TRUNG ĐÔNG: ABU DHABI - DUBAI

5 ngày 4 đêm 121

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 01/12/2017

Giá từ: 24.880.000đ Ngày khác

GIÁNG SINH TẠI HONGKONG

4 ngày 3 đêm 665

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 22/12/2017

Giá từ: 16.680.000đ Ngày khác