(028) 39 328 328 - 0909 026 118

Tour nước ngoài

HOA KỲ LIÊN TUYẾN: NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - LOS ANGELES - SAN JOSE - SAN FRANCISCO

13 ngày 10 đêm 10216

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 28/10/2018

Giá từ: 91.880.000đ Ngày khác

WTA002 NHẬT BẢN: MÙA THU TOKYO - NIKKO - NÚI PHÚ SỸ

5 ngày 4 đêm 614

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 29/10/2018

Giá từ: 31.980.000đ Ngày khác

HÀN QUỐC : SEOUL - JEJU - NAMI

6 ngày 4 đêm 2360

Số chỗ còn nhận: 1

Ngày khởi hành: 31/10/2018

Giá từ: 22.980.000đ Ngày khác

SIHANOUK VILLE - KOHRONG - BOKOR - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 17655

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 27/09/2018

Giá từ: 4.080.000đ Ngày khác

HONGKONG DISNEYLAND (Giá đã giảm 1.000.000vnđ)

4 ngày 3 đêm 10109

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 01/11/2018

Giá từ: 14.980.000đ Ngày khác

HOA KỲ BỜ ĐÔNG: NEW YORK - BOSTON - THÁC NIAGARA - PITTSBURGH - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C

9 ngày 7 đêm 4186

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 05/11/2018

Giá từ: 76.880.000đ Ngày khác

TOUR MỚI ĐẲNG CẤP 5*: SINGAPORE - DUBAI - ABU DHABI

6 ngày 5 đêm 10977

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 06/11/2018

Giá từ: 27.680.000đ Ngày khác

WTA001 - HÀN QUỐC : SEOUL - JEJU - NAMI

6 ngày 4 đêm 836

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 10/11/2018

Giá từ: 21.680.000đ Ngày khác

HÀN QUỐC : GANGWON - SEOUL - NAMI

5 ngày 3 đêm 840

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 18/11/2018

Giá từ: 16.680.000đ Ngày khác

HOA KỲ : HAWAII - HONOLULU

7 ngày 4 đêm 7982

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 20/11/2018

Giá từ: 62.880.000đ Ngày khác

CHÂU ÂU: PHÁP - THỤY SĨ - Ý

11 ngày 8 đêm 5214

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 21/11/2018

Giá từ: 75.980.000đ Ngày khác

HOA KỲ LIÊN TUYẾN: NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - GRAND CANYON - LOS ANGELES - UNIVERSAL STUDIO

11 ngày 8 đêm 10974

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 22/11/2018

Giá từ: 83.880.000đ Ngày khác