(028) 39 328 328 - 0909 026 118

Tour nước ngoài

BRUNEI & THIÊN ĐƯỜNG BIỂN KOTA KINABALU

5 ngày 4 đêm 770

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 03/06/2018

Giá từ: 15.980.000đ Ngày khác

ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - ALYSHAN

4 ngày 3 đêm 3181

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 15/04/2018

Giá từ: 11.180.000đ Ngày khác

BẮC ÂU: THỤY ĐIỂN - NAUY - ĐAN MẠCH

8 ngày 5 đêm 412

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 04/06/2018

Giá từ: 69.980.000đ Ngày khác

HÀN QUỐC : INCHEON - SEOUL - EVERLAND - NAMI

6 ngày 4 đêm 163

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 15/06/2018

Giá từ: 17.980.000đ Ngày khác

TRUNG ĐÔNG

5 ngày 4 đêm 2705

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 24/05/2018

Giá từ: 23.880.000đ Ngày khác

SINGAPORE

4 ngày 3 đêm 750

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 30/05/2018

Giá từ: 10.980.000đ Ngày khác

HOA KỲ : HAWAII - HONOLULU

7 ngày 4 đêm 3214

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 29/05/2018

Giá từ: 62.980.000đ Ngày khác

HÀN QUỐC : INCHEON - SEOUL - EVERLAND - NAMI

6 ngày 4 đêm 90

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 29/06/2018

Giá từ: 17.980.000đ Ngày khác

MAURITIUS: QUỐC ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG

6 ngày 4 đêm 534

Số chỗ còn nhận: 6

Ngày khởi hành: 30/06/2018

Giá từ: 45.880.000đ Ngày khác

HÀN QUỐC : INCHEON - SEOUL - EVERLAND - NAMI

6 ngày 4 đêm 96

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 11/07/2018

Giá từ: 17.980.000đ Ngày khác

HOA KỲ : NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - GRAND CANYON - LOS ANGELES - UNIVERSAL STUDIO

11 ngày 8 đêm 3569

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 27/05/2018

Giá từ: 82.980.000đ Ngày khác