(028) 39 328 328 - 0909 026 118

Cảnh Chiều

Đường đèo

Hồ Lak

Rừng cao su

Cưỡi voi Tây Nguyên

Thả Vó

Đua voi

Thác Đăk Lăk

Bảo tàng dân tộc Dak Lak

Biệt điện Bảo Đại

Buôn Ako dhong

Chùa Khải Đoàn

Chùa Khải Đoàn

Công viên nước Dak Lak

Đồi Thông

Đồi Thông

Hồ Ea Sno

Suối Trinh Nữ

Suối Trinh Nữ

Thác Dray Nur

Thác Dray Nur

Thác Dray Nur

Thác Dray Sap

Thác Dray Sap

Thác Gia Long

Thác Gia Long

Thác Gia Long