(028) 39 328 328 - 0909 026 118

Cầu Cổng Vàng - San Francisco

Tượng nữ thần tự do - New York

Alcatraz Island - San Francisco

Black Canyon - Nevada - Arizona

Đập nước Hoover - Nevada - Arizona

Grauman's Chinese Theater - Los Angeles

Liberty Bell - Chuông Tự Do

Lombard Street - San Francisco

Twin Peak - San Francisco Toàn Cảnh

Universal Studio - Los Angeles

Monument - Washington DC

White House - Washington DC

Hoover - Nevada - Arizona