(028) 39 328 328 - 0909 026 118

Thiên Đàn - Bắc Kinh

Tượng Phật Bà Quan Âm - Macau

Di tích nhà thờ Saint Paul - Macau

Binh Mã Dũng - Tây An

Thiên An Môn về đêm - Bắc Kinh

Garden

Rundpavillon

Nam Kinh

Phố đi bộ ở Lệ Giang - Vân Nam

Thạch Lâm - Côn Minh - Tây An

Cố Cung - Bắc Kinh

Cố Cung - Bắc Kinh

Bắc Kinh

Kiến trúc đặc trưng của Trung Quốc

Bắc Kinh

Vạn Lý Trường Thành