(028) 39 328 328 - 0909 026 118

RỰC RỠ SẮC THU

RỰC RỠ SẮC THU

PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI - VIÊN GIA GIỚI

6 ngày 5 đêm 26729

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 13/09/2019

Giá từ: 15.980.000đ Ngày khác

THỔ NHĨ KỲ: ISTANBUL - CAPPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE - KUSADASI - CANAKKALE

9 ngày 6 đêm 1481

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 17/08/2019

Giá từ: 34.880.000đ Ngày khác

ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG

4 ngày 3 đêm 12380

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 26/09/2019

Giá từ: 12.980.000đ Ngày khác