(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR MÙA ĐÔNG VÀ LỄ HỘI CUỐI NĂM

TOUR MÙA ĐÔNG VÀ LỄ HỘI CUỐI NĂM

NHẬT BẢN: TOKYO - NIKKO - YAMANASHI - NAGOYA - KYOTO - OSAKA - NARA

6 ngày 5 đêm 2661

Số chỗ còn nhận: 3

Ngày khởi hành: 15/11/2018

Giá từ: 39.880.000đ Ngày khác

HOA KỲ LIÊN TUYẾN: NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - LOS ANGELES - SAN JOSE - SAN FRANCISCO

13 ngày 10 đêm 11686

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 22/11/2018

Giá từ: 91.880.000đ Ngày khác

HOA KỲ BỜ TÂY : LOS ANGELES - LAS VEGAS - GRAND CANYON - UNIVERSAL STUDIO

7 ngày 4 đêm 9252

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 24/11/2018

Giá từ: 56.880.000đ Ngày khác

HÀN QUỐC: GYEONGGI - SEOUL - LOTTTE WORLD - INCHEON

6 ngày 4 đêm 713

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 01/12/2018

Giá từ: 18.980.000đ Ngày khác

TÂY BAN NHA - BỒ ĐÀO NHA

9 ngày 6 đêm 2189

Số chỗ còn nhận: 4

Ngày khởi hành: 02/12/2018

Giá từ: 62.980.000đ Ngày khác

NAM PHI: CAPETOWN - HERMANUS - SOWETO - SUN CITY - PRETORIA - JOHANNESBURG

8 ngày 5 đêm 4044

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 04/12/2018

Giá từ: 61.880.000đ Ngày khác

HONGKONG - 1 NGÀY TỰ DO

4 ngày 3 đêm 11758

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 06/12/2018

Giá từ: 14.480.000đ Ngày khác

TOKYO - NÚI PHÚ SỸ - NÚI TUYẾT KIYOSATO - KYOTO - KOBE - OSAKA

6 ngày 5 đêm 662

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 13/12/2018

Giá từ: 38.880.000đ Ngày khác

HOA KỲ LIÊN TUYẾN: NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - GRAND CANYON - LOS ANGELES - UNIVERSAL STUDIO

11 ngày 8 đêm 12426

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 16/12/2018

Giá từ: 88.880.000đ Ngày khác

HOA KỲ : HAWAII - HONOLULU

7 ngày 4 đêm 9465

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 18/12/2018

Giá từ: 63.980.000đ Ngày khác

AI CẬP HUYỀN BÍ: CAIRO - ALEXANDRIA - ASWAN - KOM OMBO - EDFU - LUXOR

10 ngày 7 đêm 6785

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 18/12/2018

Giá từ: 62.880.000đ Ngày khác

HY LẠP: ATHENS - DELPHI - METEORA - SANTORINI

8 ngày 6 đêm 5350

Số chỗ còn nhận: 1

Ngày khởi hành: 18/12/2018

Giá từ: 85.880.000đ Ngày khác