(028) 39 328 328 - 0909 026 118

KHÁM PHÁ TRUNG ĐÔNG - ƯU ĐÃI GIẢM 2 TRIỆU [9-18/4]

TRUNG ĐÔNG: DUDAI - ABU DHABI - DUBAI

6 ngày 5 đêm 263

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 24/05/2018

Giá từ: 24.880.000đ Ngày khác

TRUNG ĐÔNG: DUDAI - ABU DHABI - DUBAI

5 ngày 3 đêm 1620

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 28/05/2018

Giá từ: 24.880.000đ Ngày khác

TRUNG ĐÔNG: DUDAI - ABU DHABI - DUBAI

4 ngày 3 đêm 380

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 28/05/2018

Giá từ: 23.880.000đ Ngày khác

TRUNG ĐÔNG : DUDAI - ABUDHABI - DUBAI

5 ngày 4 đêm 299

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 03/06/2018

Giá từ: 23.880.000đ Ngày khác

TRUNG ĐÔNG: DUBAI - ABU DHABI

5 ngày 4 đêm 3283

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 17/06/2018

Giá từ: 24.880.000đ Ngày khác