(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

MALAYSIA - SINGAPORE

5 ngày 4 đêm 14268

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 28/04/2019

Giá từ: 15.480.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày 5 đêm 28185

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 28/05/2019

Giá từ: 13.480.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày 5 đêm 28185

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 04/06/2019

Giá từ: 13.480.000đ

BRUNEI - KOTA KINABALU - ĐẢO MANUKAN

5 ngày 4 đêm 13280

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 21/06/2019

Giá từ: 17.680.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày 5 đêm 28185

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 25/06/2019

Giá từ: 13.480.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày 5 đêm 28185

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 09/07/2019

Giá từ: 13.580.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày 5 đêm 28185

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 23/07/2019

Giá từ: 13.580.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày 5 đêm 28185

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 28/08/2019

Giá từ: 13.680.000đ