(08) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

MALAYSIA: KUALA LUMPUR - GENTING - MALACCA

4 ngày 3 đêm 108

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 06/07/2017

Giá từ: 5.980.000đ

SINGAPORE - MALAYSIA: SENTOSA - SEA AQUARIUM - MALACCA - GENTING - KUALA LUMPUR

6 ngày 5 đêm 154

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 06/06/2017

Giá từ: 13.980.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE: KUALA LUMPER - CAO NGUYÊN GENTING - MALACCA - SENTOSA

6 ngày 5 đêm 136

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 30/05/2017

Giá từ: 12.980.000đ