(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

MALAYSIA - BRUNEI

5 ngày 4 đêm 4099

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 03/08/2018

Giá từ: 15.980.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày 5 đêm 7467

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 08/08/2018

Giá từ: 13.280.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

5 ngày 4 đêm 3539

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 08/08/2018

Giá từ: 12.780.000đ

BRUNEI - KOTA KINABALU

5 ngày 4 đêm 4099

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 31/08/2018

Giá từ: 16.680.000đ