(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

TOUR MỚI: AI CẬP - CAIRO - ALEXANDRIA - ASWAN - LUXOR (sông NILE huyền thoại)

10 ngày 7 đêm 2450

Số chỗ còn nhận: 4

Ngày khởi hành: 23/03/2018

Giá từ: 56.880.000đ Ngày khác

TOUR MỚI: AI CẬP - CAIRO - ALEXANDRIA - ASWAN - LUXOR (sông NILE huyền thoại)

10 ngày 7 đêm 883

Số chỗ còn nhận: 4

Ngày khởi hành: 23/04/2018

Giá từ: 56.880.000đ Ngày khác