(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

AI CẬP HUYỀN BÍ: CAIRO - ALEXANDRIA - ASWAN - KOM OMBO - EDFU - LUXOR

10 ngày 7 đêm 7922

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 18/12/2018

Giá từ: 62.880.000đ