(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

TOUR MỚI: KHÁM PHÁ KENYA MÙA CÁC LOÀI DI TRÚ - NAIROBI - SERENA MOUNTAIN - NAKURU - MAASAI MARA

8 ngày 5 đêm 5412

Số chỗ còn nhận: 6

Ngày khởi hành: 22/07/2018

Giá từ: 83.880.000đ

TOUR MỚI: KHÁM PHÁ KENYA MÙA CÁC LOÀI DI TRÚ - NAIROBI - SERENA MOUNTAIN - NAKURU - MAASAI MARA

8 ngày 5 đêm 5412

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 19/08/2018

Giá từ: 81.880.000đ

TOUR MỚI: KHÁM PHÁ KENYA MÙA CÁC LOÀI DI TRÚ - NAIROBI - SERENA MOUNTAIN - NAKURU - MAASAI MARA

8 ngày 5 đêm 5412

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 16/09/2018

Giá từ: 79.680.000đ