(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

NEW ZEALAND: CHRISTCHURCH - QUEENSTOWN - WAITOMO - ROTORUA - AUCKLAND

8 ngày 5 đêm 645

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 08/10/2017

Giá từ: 75.980.000đ Ngày khác