(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

BHUTAN : PARO - THIMPHU - PUNAKHA - TIGER’S NEST

5 ngày 4 đêm 11656

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 29/12/2018

Giá từ: 49.880.000đ

TẾT KỶ HỢI - BHUTAN (M2): PARO - THIMPHU - PUNAKHA - TIGER'S NEST

5 ngày 4 đêm 234

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 06/02/2019

Giá từ: 43.880.000đ

TẾT KỶ HỢI - BHUTAN (M7): PARO - THIMPHU - PUNAKHA - TIGER'S NEST

5 ngày 4 đêm 192

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 11/02/2019

Giá từ: 41.680.000đ

TẾT KỶ HỢI - BHUTAN (12AL) THAM GIA LỄ HỘI TSECHU: PARO - THIMPHU - PUNAKHA - TIGER'S NEST

5 ngày 4 đêm 214

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 16/02/2019

Giá từ: 42.680.000đ