(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

WTA003 - HONGKONG - HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM ẨM THƯC, VĂN HOÁ HONGKONG

4 ngày 3 đêm 1025

Số chỗ còn nhận: 1

Ngày khởi hành: 25/10/2018

Giá từ: 14.980.000đ

WTA003 - HONGKONG - HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM ẨM THƯC, VĂN HOÁ HONGKONG

4 ngày 3 đêm 1025

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 01/11/2018

Giá từ: 14.980.000đ

HONGKONG DISNEYLAND (Giá đã giảm 1.000.000vnđ)

4 ngày 3 đêm 10109

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 01/11/2018

Giá từ: 14.980.000đ

HONGKONG - 1 NGÀY TỰ DO (Giá đã giảm 700.000vnđ)

4 ngày 3 đêm 10109

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 01/11/2018

Giá từ: 13.480.000đ

HONGKONG DISNEYLAND

4 ngày 3 đêm 10109

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 06/12/2018

Giá từ: 15.980.000đ