(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

HONGKONG - TRẢI NGHIỆM PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CÔNG CỘNG

4 ngày 3 đêm 7550

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 12/04/2019

Giá từ: 15.980.000đ

HONGKONG - DISNEYLAND

4 ngày 3 đêm 18247

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 13/06/2019

Giá từ: 17.480.000đ

HONGKONG - DISNEYLAND

4 ngày 3 đêm 18247

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 27/06/2019

Giá từ: 17.480.000đ