(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

NHẬT BẢN MÙA HOA OẢI HƯƠNG: OSAKA - KOBE - KYOTO - NAGOYA - TOKYO

6 ngày 5 đêm 2767

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 04/07/2018

Giá từ: 39.880.000đ

GIẢM 1,5TRIỆU KHI ĐĂNG KÝ: NAGOYA - TAKAYAMA - MATSUMOTO - NAGANO - FUJI

4 ngày 3 đêm 1549

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 18/07/2018

Giá từ: 28.980.000đ

NHẬT BẢN MÙA HÈ: OSAKA - KOBE - KYOTO - NAGOYA - TOKYO

6 ngày 5 đêm 2767

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 31/07/2018

Giá từ: 37.880.000đ

GIẢM 1,5TRIỆU KHI ĐĂNG KÝ: NAGOYA - TAKAYAMA - MATSUMOTO - NAGANO - FUJI

4 ngày 3 đêm 1549

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 25/08/2018

Giá từ: 28.980.000đ