(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

GIẢM 4TRIỆU KHI ĐĂNG KÝ: OSAKA - NARA - KYOTO - NAGOYA - HAKONE - YAMANASHI - TOKYO

6 ngày 5 đêm 1388

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 06/10/2018

Giá từ: 39.880.000đ

GIẢM 1TRIỆU KHI ĐĂNG KÝ: TOKYO - NIKKO - YAMANASHI - NAGOYA - KYOTO - OSAKA - NARA

6 ngày 5 đêm 1366

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 23/10/2018

Giá từ: 39.880.000đ

WTA002 NHẬT BẢN: MÙA THU TOKYO - NIKKO - NÚI PHÚ SỸ

5 ngày 4 đêm 373

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 29/10/2018

Giá từ: 31.980.000đ

NHẬT BẢN: TOKYO - NIKKO - YAMANASHI - NAGOYA - KYOTO - OSAKA - NARA

6 ngày 5 đêm 1366

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 15/11/2018

Giá từ: 39.880.000đ

WTA002 NHẬT BẢN: MÙA THU TOKYO - NIKKO - NÚI PHÚ SỸ

5 ngày 4 đêm 373

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 21/11/2018

Giá từ: 31.980.000đ