(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

SẮC THU NHẬT BẢN: TOKYO - NÚI PHÚ SĨ - NAGOYA - KYOTO - OSAKA - KOBE

7 ngày 6 đêm 717

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 26/09/2017

Giá từ: 39.880.000đ