(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

NHẬT BẢN MÙA HOA ANH ĐÀO: TOKYO - YAMANASHI - FUJI - NAGOYA - KYOTO - OSAKA

6 ngày 5 đêm 1539

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 12/03/2019

Giá từ: 39.980.000đ

NHẬT BẢN MÙA HOA ANH ĐÀO: OSAKA - KOBE - KYOTO - NAGOYA - FUJI - TOKYO

5 ngày 4 đêm 2289

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 28/03/2019

Giá từ: 39.980.000đ

NHẬT BẢN MÙA HOA ANH ĐÀO: OSAKA - KOBE - KYOTO - NAGOYA - FUJI - TOKYO

5 ngày 4 đêm 2289

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 01/04/2019

Giá từ: 41.880.000đ

NHẬT BẢN MÙA HOA ANH ĐÀO: TOKYO - YAMANASHI - FUJI - NAGOYA - KYOTO - OSAKA

5 ngày 4 đêm 715

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 05/04/2019

Giá từ: 40.880.000đ

NHẬT BẢN MÙA HOA ANH ĐÀO: TOKYO - YAMANASHI - FUJI - NAGOYA - KYOTO - OSAKA

6 ngày 5 đêm 1539

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 07/04/2019

Giá từ: 45.880.000đ