(08) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

HÀN QUỐC TRƯỢT TUYẾT MÙA HÈ : BUSAN - DU THUYỀN DIAMOND CRUISE - SEOUL - ONE MOUNT - ĐẢO NAMI - EVERLAND

7 ngày 6 đêm 62

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 30/05/2017

Giá từ: 20.980.000đ

HÀN QUỐC : BUSAN - DU THUYỀN DIAMOND CRUISE - SEOUL - ĐẢO NAMI - EVERLAND

6 ngày 5 đêm 71

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 14/06/2017

Giá từ: 18.980.000đ

HÀN QUỐC: SEOUL - JEJU - NAMI - EVERLAND

6 ngày 5 đêm 86

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 29/06/2017

Giá từ: 20.980.000đ

HÀN QUỐC: INCHEON - SEOUL - NAMI - EVERLAND

5 ngày 4 đêm 133

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 21/06/2017

Giá từ: 17.980.000đ

HÀN QUỐC : SEOUL - ĐẢO JEJU - ĐẢO NAMI - EVERLAND

6 ngày 5 đêm 197

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 13/06/2017

Giá từ: 20.980.000đ