(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

TRUNG ĐÔNG TẾT DƯƠNG LỊCH 2019: DUBAI - ABU DHABI

5 ngày 4 đêm 9967

Số chỗ còn nhận: 4

Ngày khởi hành: 29/12/2018

Giá từ: 35.980.000đ

TẾT KỶ HỢI - DUBAI - ABU DHABI (M2): TẶNG VÉ LÊN THÁP KHALIFA, VƯỜN HOA MIRACLE, BẢO TÀNG LOUVRE

5 ngày 3 đêm 764

Số chỗ còn nhận: 3

Ngày khởi hành: 06/02/2019

Giá từ: 39.880.000đ

TẾT KỶ HỢI - DUBAI - ABU DHABI (M3): TẶNG VÉ LÊN THÁP KHALIFA, VƯỜN HOA MIRACLE, BẢO TÀNG LOUVRE

5 ngày 3 đêm 764

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 07/02/2019

Giá từ: 38.880.000đ

TẾT KỶ HỢI - DUBAI - ABU DHABI (M4): TẶNG VÉ LÊN THÁP KHALIFA, VƯỜN HOA MIRACLE, BẢO TÀNG LOUVRE

5 ngày 3 đêm 764

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 08/02/2019

Giá từ: 38.880.000đ