(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

TOUR MỚI ĐẲNG CẤP 5*: SINGAPORE - DUBAI - ABU DHABI

6 ngày 5 đêm 5754

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 19/09/2018

Giá từ: 25.680.000đ

TRUNG ĐÔNG: DUBAI - ABU DHABI

5 ngày 4 đêm 2821

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 28/09/2018

Giá từ: 26.480.000đ

TOUR MỚI ĐẲNG CẤP 5*: SINGAPORE - DUBAI - ABU DHABI

6 ngày 5 đêm 5754

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 09/10/2018

Giá từ: 27.680.000đ

TRUNG ĐÔNG: DUBAI - ABU DHABI

5 ngày 4 đêm 2821

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 19/10/2018

Giá từ: 26.480.000đ

TOUR MỚI ĐẲNG CẤP 5*: SINGAPORE - DUBAI - ABU DHABI

6 ngày 5 đêm 5754

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 06/11/2018

Giá từ: 27.680.000đ

TRUNG ĐÔNG: DUBAI - ABU DHABI

5 ngày 4 đêm 2821

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 21/11/2018

Giá từ: 26.880.000đ

TRUNG ĐÔNG: DUBAI - ABU DHABI

5 ngày 4 đêm 2821

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 12/12/2018

Giá từ: 26.880.000đ