(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

SINGAPORE - ĐẢO QUỐC XANH

4 ngày 3 đêm 6311

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 03/08/2018

Giá từ: 12.280.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày 5 đêm 7451

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 08/08/2018

Giá từ: 13.280.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

5 ngày 4 đêm 3533

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 08/08/2018

Giá từ: 12.780.000đ

SINGAPORE - ĐẢO QUỐC XANH

4 ngày 3 đêm 6311

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 31/08/2018

Giá từ: 13.280.000đ

TOUR MỚI ĐẲNG CẤP 5*: SINGAPORE - DUBAI - ABU DHABI

6 ngày 5 đêm 5754

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 19/09/2018

Giá từ: 25.680.000đ

TOUR MỚI ĐẲNG CẤP 5*: SINGAPORE - DUBAI - ABU DHABI

6 ngày 5 đêm 5754

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 09/10/2018

Giá từ: 27.680.000đ

TOUR MỚI ĐẲNG CẤP 5*: SINGAPORE - DUBAI - ABU DHABI

6 ngày 5 đêm 5754

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 06/11/2018

Giá từ: 27.680.000đ