(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày 5 đêm 11738

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 23/10/2018

Giá từ: 13.280.000đ

SINGAPORE - ĐẢO QUỐC XANH

4 ngày 3 đêm 3478

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 31/10/2018

Giá từ: 12.680.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày 5 đêm 11738

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 13/11/2018

Giá từ: 13.280.000đ

SINGAPORE - ĐẢO QUỐC XANH

4 ngày 3 đêm 3478

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 14/11/2018

Giá từ: 12.680.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày 5 đêm 11738

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 04/12/2018

Giá từ: 13.280.000đ

SINGAPORE - ĐẢO QUỐC XANH

4 ngày 3 đêm 3478

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 12/12/2018

Giá từ: 12.680.000đ

SINGAPORE - ĐẢO QUỐC XANH

4 ngày 3 đêm 3478

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 23/12/2018

Giá từ: 12.880.000đ