(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

SINGAPORE - MALAYSIA: SENTOSA - SEA AQUARIUM - MALACCA - GENTING - KUALA LUMPUR

6 ngày 5 đêm 1008

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 19/09/2017

Giá từ: 12.980.000đ

SINGAPORE: SENTOSA - S.E.A AQUARIUM - GARDEN BY THE BAY

4 ngày 3 đêm 1455

Số chỗ còn nhận: 4

Ngày khởi hành: 03/08/2017

Giá từ: 11.480.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE: KUALA LUMPER - CAO NGUYÊN GENTING - MALACCA - SENTOSA

6 ngày 5 đêm 1087

Số chỗ còn nhận: 2

Ngày khởi hành: 25/07/2017

Giá từ: 13.980.000đ