(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

SINGAPORE - ĐẢO QUỐC XANH

4 ngày 3 đêm 6720

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 23/12/2018

Giá từ: 12.880.000đ

TẾT KỶ HỢI - SINGAPORE - MALAYSIA (M3)

6 ngày 5 đêm 359

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 07/02/2019

Giá từ: 18.380.000đ

TẾT KỶ HỢI - SINGAPORE - SEA AQUARIUM (M3)

4 ngày 3 đêm 244

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 07/02/2019

Giá từ: 17.680.000đ

TẾT KỶ HỢI - MALAYSIA - SINGAPORE (M4)

6 ngày 5 đêm 220

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 08/02/2019

Giá từ: 18.380.000đ