(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày 5 đêm 21313

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 26/02/2019

Giá từ: 13.280.000đ

SINGAPORE - ĐẢO QUỐC XANH

4 ngày 3 đêm 10597

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 06/03/2019

Giá từ: 12.880.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày 5 đêm 21313

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 19/03/2019

Giá từ: 13.280.000đ