(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

TRUNG QUỐC: PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI - VIÊN GIA GIỚI

6 ngày 5 đêm 20211

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 17/05/2019

Giá từ: 15.980.000đ

TRUNG QUỐC: PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI - VIÊN GIA GIỚI

6 ngày 5 đêm 20211

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 14/06/2019

Giá từ: 15.980.000đ

TRUNG QUỐC: PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI - VIÊN GIA GIỚI

6 ngày 5 đêm 20211

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 23/08/2019

Giá từ: 15.980.000đ

TRUNG QUỐC: PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI - VIÊN GIA GIỚI

6 ngày 5 đêm 20211

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 13/09/2019

Giá từ: 15.980.000đ