(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

MELBOURNE - SYDNEY - CENTRALCOAST

7 ngày 5 đêm 2528

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 27/07/2018

Giá từ: 51.980.000đ

TOUR ÚC TRƯỢT TUYẾT MÙA HÈ: SYDNEY - CENTRAL COAST - MELBOURNE - MT BULLER - MELBOURNE

7 ngày 5 đêm 1416

Số chỗ còn nhận: 5

Ngày khởi hành: 10/08/2018

Giá từ: 52.880.000đ

ÚC: SYDNEY - CENTRAL COAST - BALLARAT - MELBOURNE

7 ngày 5 đêm 5885

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 23/08/2018

Giá từ: 49.980.000đ

ÚC: SYDNEY - CENTRAL COAST - MELBOURNE

7 ngày 5 đêm 5885

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 11/09/2018

Giá từ: 52.880.000đ

ÚC: SYDNEY - CENTRAL COAST - MELBOURNE

7 ngày 5 đêm 5885

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 27/09/2018

Giá từ: 52.880.000đ

ÚC: SYDNEY - CENTRAL COAST - MELBOURNE

7 ngày 5 đêm 5885

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 08/10/2018

Giá từ: 53.880.000đ

ÚC: SYDNEY - CENTRAL COAST - MELBOURNE

7 ngày 5 đêm 5885

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 18/10/2018

Giá từ: 55.880.000đ