(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

NAM PHI: CAPETOWN - HERMANUS - SOWETO - SUN CITY - PRETORIA - JOHANNESBURG

8 ngày 5 đêm 1746

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 10/10/2018

Giá từ: 59.880.000đ

NAM PHI: CAPETOWN - HERMANUS - SOWETO - SUN CITY - PRETORIA - JOHANNESBURG

8 ngày 5 đêm 1746

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 09/11/2018

Giá từ: 59.880.000đ

NAM PHI: CAPETOWN - HERMANUS - SOWETO - SUN CITY - PRETORIA - JOHANNESBURG

8 ngày 5 đêm 1746

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 04/12/2018

Giá từ: 61.880.000đ