(08) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

HOA KỲ : LOS ANGELES - LAS VEGAS - GRAND CANYON

7 ngày 6 đêm 27

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 28/05/2017

Giá từ: 54.880.000đ

HOA KỲ LIÊN TUYẾN : NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS -GRAND CANYON - LOS ANGELES - SAN JOE - SAN FRANCISCO

13 ngày 12 đêm 33

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 28/05/2017

Giá từ: 93.880.000đ

HOA KỲ : NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - GRAND CANYON - LOS ANGELES

11 ngày 10 đêm 19

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 28/05/2017

Giá từ: 79.880.000đ

HOA KỲ: HAWAII - HONOLULU

6 ngày 5 đêm 99

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 07/06/2017

Giá từ: 61.880.000đ

HOA KỲ : LOS ANGELES - LAS VEGAS - GRAND CANYON - LOS ANGELES

7 ngày 6 đêm 108

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 10/06/2017

Giá từ: 56.880.000đ

HOA KỲ BỜ ĐÔNG : NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C

7 ngày 6 đêm 114

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 28/05/2017

Giá từ: 56.880.000đ

HOA KỲ BỜ TÂY: LOS ANGELES - LAS VEGAS - SAN JOSE - SAN FRANCISCO

9 ngày 8 đêm 60

Số chỗ còn nhận:

Ngày khởi hành: N/A

Giá từ:

HOA KỲ LIÊN TUYẾN: NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - LOS ANGELES

7 ngày 6 đêm 44

Số chỗ còn nhận:

Ngày khởi hành: N/A

Giá từ:

HOA KỲ: HONOLULU - MAUI - LAS VEGAS - LOS ANGELES

9 ngày 8 đêm 94

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 16/06/2017

Giá từ: 124.880.000đ