(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

CÀ MAU - BẠC LIÊU - TRÀ VINH

4 ngày 3 đêm 8285

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 25/10/2018

Giá từ: 3.680.000đ

MIỀN TÂY MÙA NƯỚC NỔI: CHÂU ĐỐC - NÚI CẤM - RỪNG TRÀM TRÀ SƯ

2 ngày 2 đêm 4226

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 26/10/2018

Giá từ: 2.280.000đ

MIỀN TÂY MÙA NƯỚC NỔI: CHÂU ĐỐC - NÚI CẤM - RỪNG TRÀM TRÀ SƯ

2 ngày 2 đêm 4226

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 23/11/2018

Giá từ: 2.280.000đ

MIỀN TÂY MÙA NƯỚC NỔI: CHÂU ĐỐC - NÚI CẤM - RỪNG TRÀM TRÀ SƯ

2 ngày 2 đêm 4226

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 21/12/2018

Giá từ: 2.280.000đ