(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

CẦN THƠ - CỒN SƠN - CÁI RĂNG

2 ngày 1 đêm 2877

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 26/05/2018

Giá từ: 1.980.000đ

MỸ THO - CẦN THƠ

2 ngày 1 đêm 1519

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 26/05/2018

Giá từ: 1.680.000đ

TOUR MỚI: CÙ LAO TÂN LỘC - CẦN THƠ - HỦ TIẾU PIZZA, KS 4 SAO

2 ngày 1 đêm 9511

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 23/06/2018

Giá từ: 1.980.000đ

CẦN THƠ - CỒN SƠN - CÁI RĂNG

2 ngày 1 đêm 2877

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 23/06/2018

Giá từ: 1.980.000đ

MỸ THO - CẦN THƠ

2 ngày 1 đêm 1519

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 23/06/2018

Giá từ: 1.860.000đ

CẦN THƠ - CỒN SƠN - CÁI RĂNG

2 ngày 1 đêm 2877

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 21/07/2018

Giá từ: 1.980.000đ

MỸ THO - CẦN THƠ

2 ngày 1 đêm 1519

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 21/07/2018

Giá từ: 1.680.000đ

TOUR MỚI: CÙ LAO TÂN LỘC - CẦN THƠ - HỦ TIẾU PIZZA, KS 4 SAO

2 ngày 1 đêm 9511

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 21/07/2018

Giá từ: 1.980.000đ

CẦN THƠ - CỒN SƠN - CÁI RĂNG

2 ngày 1 đêm 2877

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 25/08/2018

Giá từ: 1.980.000đ

MỸ THO - CẦN THƠ

2 ngày 1 đêm 1519

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 25/08/2018

Giá từ: 1.680.000đ

TOUR MỚI: CÙ LAO TÂN LỘC - CẦN THƠ - HỦ TIẾU PIZZA, KS 4 SAO

2 ngày 1 đêm 9511

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 25/08/2018

Giá từ: 1.980.000đ

TOUR MỚI: CÙ LAO TÂN LỘC - CẦN THƠ - HỦ TIẾU PIZZA, KS 4 SAO

2 ngày 1 đêm 9511

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 22/09/2018

Giá từ: 1.980.000đ

CẦN THƠ - CỒN SƠN - CÁI RĂNG

2 ngày 1 đêm 2877

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 22/09/2018

Giá từ: 1.980.000đ

TOUR MỚI: CÙ LAO TÂN LỘC - CẦN THƠ - HỦ TIẾU PIZZA, KS 4 SAO

2 ngày 1 đêm 9511

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 27/10/2018

Giá từ: 1.980.000đ