(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

TOUR MỚI: CÙ LAO TÂN LỘC - CẦN THƠ - HỦ TIẾU PIZZA, KS 4 SAO

2 ngày 1 đêm 4699

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 30/09/2017

Giá từ: 1.980.000đ Ngày khác

CẦN THƠ - CỒN SƠN - CÁI RĂNG

2 ngày 1 đêm 565

Số chỗ còn nhận: 5

Ngày khởi hành: 30/09/2017

Giá từ: 1.880.000đ Ngày khác

TOUR MỚI: CÙ LAO NHÀ CỔ TÂN LỘC - CÁI RĂNG - HOMESTAY VÀM HỒ - TRẢI NGHIỆM LÀM NÔNG DÂN

3 ngày 2 đêm 697

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 20/10/2017

Giá từ: 3.280.000đ Ngày khác