(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày 5 đêm 11741

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 23/10/2018

Giá từ: 13.280.000đ

BRUNEI - KOTA KINABALU

5 ngày 4 đêm 445

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 08/11/2018

Giá từ: 16.680.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày 5 đêm 11741

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 13/11/2018

Giá từ: 13.280.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày 5 đêm 11741

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 04/12/2018

Giá từ: 13.280.000đ

BRUNEI - KOTA KINABALU

5 ngày 4 đêm 7040

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 30/12/2018

Giá từ: 18.880.000đ