(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

MALAYSIA - SINGAPORE

5 ngày 4 đêm 2217

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 27/06/2018

Giá từ: 13.280.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày 5 đêm 5752

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 04/07/2018

Giá từ: 13.480.000đ

MALAYSIA - BRUNEI

5 ngày 4 đêm 3009

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 06/07/2018

Giá từ: 15.980.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

5 ngày 4 đêm 2217

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 11/07/2018

Giá từ: 12.780.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày 5 đêm 5752

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 18/07/2018

Giá từ: 13.480.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày 5 đêm 5752

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 01/08/2018

Giá từ: 13.280.000đ

MALAYSIA - BRUNEI

5 ngày 4 đêm 3009

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 03/08/2018

Giá từ: 15.980.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

5 ngày 4 đêm 2217

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 08/08/2018

Giá từ: 12.780.000đ

BRUNEI - KOTA KINABALU

5 ngày 4 đêm 3009

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 31/08/2018

Giá từ: 16.680.000đ