(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

BRUNEI - KOTA KINABALU

5 ngày 4 đêm 9211

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 30/12/2018

Giá từ: 18.880.000đ

TẾT KỶ HỢI - BRUNEI- MALAYSIA - KOTA KINABALU (M2)

5 ngày 4 đêm 372

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 06/02/2019

Giá từ: 23.680.000đ

TẾT KỶ HỢI - SINGAPORE - MALAYSIA (M3)

6 ngày 5 đêm 318

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 07/02/2019

Giá từ: 18.380.000đ

TẾT KỶ HỢI - MALAYSIA - SINGAPORE (M4)

6 ngày 5 đêm 199

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 08/02/2019

Giá từ: 18.380.000đ