(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

TẾT KỶ HỢI - HONGKONG M2: HONGKONG - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU

5 ngày 4 đêm 515

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 06/02/2019

Giá từ: 27.980.000đ

HONGKONG - TRẢI NGHIỆM PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CÔNG CỘNG

4 ngày 3 đêm 4718

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 07/03/2019

Giá từ: 14.980.000đ