(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

MÙA HÈ NHẬT BẢN : OSAKA - KOBE - KYOTO - NAGOYA - FUJI - TOKYO - DISNEYLAND

6 ngày 5 đêm 4026

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 26/05/2019

Giá từ: 45.880.000đ

NHẬT BẢN - 6N5Đ: OSAKA - KYOTO - NAGOYA - FUJI - TOKYO

6 ngày 4 đêm 1859

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 26/05/2019

Giá từ: 41.880.000đ

NHẬT BẢN - 6N5Đ: TOKYO - FUJI - KYOTO - OSAKA

6 ngày 4 đêm 4165

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 23/06/2019

Giá từ: 41.880.000đ

NHẬT BẢN LỄ HỘI HOA LAVENDER - 6N5Đ:OSAKA - KOBE - KYOTO - NAGOYA - TOKYO

6 ngày 5 đêm 11854

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 28/06/2019

Giá từ: 41.880.000đ

MÙA HÈ NHẬT BẢN : OSAKA - KOBE - KYOTO - NAGOYA - FUJI - TOKYO - DISNEYLAND

6 ngày 5 đêm 4026

Số chỗ còn nhận: 5

Ngày khởi hành: 28/06/2019

Giá từ: 45.880.000đ

NHẬT BẢN LỄ HỘI HOA LAVENDER - 6N5Đ:OSAKA - KOBE - KYOTO - NAGOYA - TOKYO

6 ngày 5 đêm 11854

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 05/07/2019

Giá từ: 41.880.000đ

MÙA HÈ NHẬT BẢN : OSAKA - KOBE - KYOTO - NAGOYA - FUJI - TOKYO - DISNEYLAND

6 ngày 5 đêm 4026

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 05/07/2019

Giá từ: 44.880.000đ

MÙA HÈ NHẬT BẢN : OSAKA - KOBE - KYOTO - NAGOYA - FUJI - TOKYO - DISNEYLAND

6 ngày 5 đêm 4026

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 26/07/2019

Giá từ: 44.880.000đ

MÙA HÈ NHẬT BẢN : OSAKA - KOBE - KYOTO - NAGOYA - FUJI - TOKYO - DISNEYLAND

6 ngày 5 đêm 4026

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 02/08/2019

Giá từ: 44.880.000đ

MÙA HÈ NHẬT BẢN : OSAKA - KOBE - KYOTO - NAGOYA - FUJI - TOKYO - DISNEYLAND

6 ngày 5 đêm 4026

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 30/08/2019

Giá từ: 44.880.000đ