(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

ABUDHABI - DUBAI - GIẢM 2TR KHI ĐĂNG KÝ

5 ngày 4 đêm 1000

Số chỗ còn nhận: 1

Ngày khởi hành: 03/06/2018

Giá từ: 23.880.000đ

TRUNG ĐÔNG: DUBAI - ABU DHABI

5 ngày 4 đêm 3827

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 17/06/2018

Giá từ: 24.880.000đ

ABUDHABI - DUBAI - GIẢM 2TR KHI ĐĂNG KÝ

5 ngày 4 đêm 1000

Số chỗ còn nhận: 4

Ngày khởi hành: 17/06/2018

Giá từ: 23.880.000đ

TRUNG ĐÔNG: DUBAI - ABU DHABI

5 ngày 4 đêm 3827

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 24/06/2018

Giá từ: 24.880.000đ

ABUDHABI - DUBAI - GIẢM 2TR KHI ĐĂNG KÝ

5 ngày 4 đêm 1000

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 24/06/2018

Giá từ: 23.880.000đ

TRUNG ĐÔNG: ABU DHABI - DUBAI - GIẢM 1TRIỆU KHI ĐĂNG KÝ

4 ngày 3 đêm 1098

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 05/07/2018

Giá từ: 23.880.000đ