(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

MALAYSIA - SINGAPORE (KUALA LUMPUR - CAO NGUYÊN GENTING- MALACCA -SENTOSA)

6 ngày 5 đêm 2858

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 23/05/2018

Giá từ: 12.480.000đ

SINGAPORE

4 ngày 3 đêm 1679

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 30/05/2018

Giá từ: 10.980.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

5 ngày 4 đêm 176

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 30/05/2018

Giá từ: 12.680.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày 5 đêm 2858

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 06/06/2018

Giá từ: 13.480.000đ

SINGAPORE

4 ngày 3 đêm 1679

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 08/06/2018

Giá từ: 11.980.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

5 ngày 4 đêm 176

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 13/06/2018

Giá từ: 12.780.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày 5 đêm 2858

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 20/06/2018

Giá từ: 13.480.000đ

SINGAPORE

4 ngày 3 đêm 1679

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 22/06/2018

Giá từ: 12.480.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

5 ngày 4 đêm 176

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 27/06/2018

Giá từ: 13.280.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày 5 đêm 2858

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 04/07/2018

Giá từ: 13.480.000đ

SINGAPORE

4 ngày 3 đêm 1679

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 06/07/2018

Giá từ: 12.280.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

5 ngày 4 đêm 176

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 11/07/2018

Giá từ: 12.780.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày 5 đêm 2858

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 18/07/2018

Giá từ: 13.480.000đ

SINGAPORE

4 ngày 3 đêm 1679

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 20/07/2018

Giá từ: 12.280.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày 5 đêm 2858

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 01/08/2018

Giá từ: 13.280.000đ

SINGAPORE

4 ngày 3 đêm 1679

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 03/08/2018

Giá từ: 12.280.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

5 ngày 4 đêm 176

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 08/08/2018

Giá từ: 12.780.000đ

SINGAPORE

4 ngày 3 đêm 1679

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 31/08/2018

Giá từ: 13.280.000đ