(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

THỔ NHĨ KỲ: ISTANBUL - CAPPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE - KUSADASI - CANAKKALE

9 ngày 6 đêm 1481

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 17/08/2019

Giá từ: 34.880.000đ

THỔ NHĨ KỲ: ISTANBUL - CAPPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE - KUSADASI - CANAKKALE

9 ngày 6 đêm 1481

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 21/09/2019

Giá từ: 34.880.000đ

THỔ NHĨ KỲ: ISTANBUL - CAPPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE - KUSADASI - CANAKKALE

9 ngày 6 đêm 1481

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 19/10/2019

Giá từ: 36.880.000đ