TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN


(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

ÚC: SYDNEY - CENTRAL COAST - BALLARAT - MELBOURNE

7 ngày 5 đêm 8301

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 23/08/2018

Giá từ: 49.980.000đ

ÚC: SYDNEY - CENTRAL COAST - MELBOURNE

7 ngày 5 đêm 8301

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 11/09/2018

Giá từ: 52.880.000đ

ÚC: SYDNEY - CENTRAL COAST - MELBOURNE " LỄ HỘI HOA FLORIADE "

7 ngày 5 đêm 8301

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 27/09/2018

Giá từ: 52.880.000đ

ÚC: SYDNEY - CENTRAL COAST - MELBOURNE " LỄ HỘI HOA FLORIADE "

7 ngày 5 đêm 8301

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 08/10/2018

Giá từ: 53.880.000đ

TOUR ÚC KHUYẾN MÃI: MELBOURNE - HOBART - TASMANIA (Ưu đãi từ 3 đến 25 triệu đồng cho khách hàng đăng ký sớm)

6 ngày 4 đêm 1100

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 15/10/2018

Giá từ: 49.980.000đ

ÚC: SYDNEY - CENTRAL COAST - MELBOURNE " LỄ HỘI HOA FLORIADE "

7 ngày 5 đêm 8301

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 17/10/2018

Giá từ: 55.880.000đ

TOUR ÚC KHUYẾN MÃI: MELBOURNE - HOBART - TASMANIA (Ưu đãi từ 3 đến 25 triệu đồng cho khách hàng đăng ký sớm)

6 ngày 4 đêm 1100

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 25/11/2018

Giá từ: 49.980.000đ

TOUR ÚC KHUYẾN MÃI: MELBOURNE - HOBART - TASMANIA (Ưu đãi từ 3 đến 25 triệu đồng cho khách hàng đăng ký sớm)

6 ngày 4 đêm 1100

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 16/12/2018

Giá từ: 49.980.000đ