(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

NAM PHI: CAPETOWN - HERMANUS - SOWETO - SUN CITY - PRETORIA - JOHANNESBURG

8 ngày 5 đêm 2950

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 10/10/2018

Giá từ: 59.880.000đ

NAM PHI : JOHANNESBURG - PRETORIA - SUN CITY - CAPE TOWN " RỰC RỠ SẮC XUÂN"

8 ngày 5 đêm 202

Số chỗ còn nhận: 6

Ngày khởi hành: 11/10/2018

Giá từ: 59.980.000đ

NAM PHI: CAPETOWN - HERMANUS - SOWETO - SUN CITY - PRETORIA - JOHANNESBURG

8 ngày 5 đêm 2950

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 09/11/2018

Giá từ: 59.880.000đ

NAM PHI : CAPETOWN - HERMANUS - SOWETO - SUN CITY - PRETORIA - JOHANNESBURG " MÙA XUÂN HOA PHƯỢNG TÍM"

8 ngày 5 đêm 202

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 09/11/2018

Giá từ: 59.980.000đ

NAM PHI: CAPETOWN - HERMANUS - SOWETO - SUN CITY - PRETORIA - JOHANNESBURG

8 ngày 5 đêm 2950

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 04/12/2018

Giá từ: 61.880.000đ