(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA - NÔNG TRẠI CỪU - BẢO TÀNG TRANH 3D - BUFFET TRƯA TẠI TÒA NHÀ BAIYOKE SKY

5 ngày 4 đêm 20155

Số chỗ còn nhận: 3

Ngày khởi hành: 05/08/2018

Giá từ: 7.780.000đ

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA - NÔNG TRẠI CỪU - BẢO TÀNG TRANH 3D - BUFFET TRƯA TẠI TÒA NHÀ BAIYOKE SKY

5 ngày 4 đêm 20155

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 09/08/2018

Giá từ: 8.680.000đ

BANGKOK - PATTAYA - KANCHANABURI NGHỈ DƯỠNG RESORT NỔI

5 ngày 4 đêm 18770

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 16/08/2018

Giá từ: 8.580.000đ

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA - NÔNG TRẠI CỪU - BẢO TÀNG TRANH 3D - BUFFET TRƯA TẠI TÒA NHÀ BAIYOKE SKY

5 ngày 4 đêm 20155

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 23/08/2018

Giá từ: 7.780.000đ

THÁI LAN: PHUKET- ĐẢO PHI PHI

4 ngày 3 đêm 7244

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 23/08/2018

Giá từ: 13.280.000đ

THÁI LAN: CHIANGMAI - CHIANGRAI (ĐẲNG CẤP 5* CÙNG ANANTARA RESORT)

4 ngày 3 đêm 6448

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 30/08/2018

Giá từ: 19.980.000đ

BANGKOK - PATTAYA - KANCHANABURI NGHỈ DƯỠNG RESORT NỔI

5 ngày 4 đêm 18770

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 30/08/2018

Giá từ: 10.480.000đ

BANGKOK - PATTAYA - KANCHANABURI NGHỈ DƯỠNG RESORT NỔI

5 ngày 4 đêm 18770

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 06/09/2018

Giá từ: 8.480.000đ

THÁI LAN: CHIANGMAI - CHIANGRAI (ĐẲNG CẤP 5* CÙNG ANANTARA RESORT)

4 ngày 3 đêm 6448

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 06/09/2018

Giá từ: 19.980.000đ

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA - NÔNG TRẠI CỪU - BẢO TÀNG TRANH 3D - BUFFET TRƯA TẠI TÒA NHÀ BAIYOKE SKY

5 ngày 4 đêm 20155

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 13/09/2018

Giá từ: 7.880.000đ

BANGKOK - PATTAYA - KANCHANABURI NGHỈ DƯỠNG RESORT NỔI

5 ngày 4 đêm 18770

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 13/09/2018

Giá từ: 8.480.000đ

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA - NÔNG TRẠI CỪU - BẢO TÀNG TRANH 3D - BUFFET TRƯA TẠI TÒA NHÀ BAIYOKE SKY

5 ngày 4 đêm 20155

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 20/09/2018

Giá từ: 7.880.000đ

BANGKOK - PATTAYA - KANCHANABURI NGHỈ DƯỠNG RESORT NỔI

5 ngày 4 đêm 18770

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 20/09/2018

Giá từ: 8.480.000đ

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA - NÔNG TRẠI CỪU - BẢO TÀNG TRANH 3D - BUFFET TRƯA TẠI TÒA NHÀ BAIYOKE SKY

5 ngày 4 đêm 20155

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 27/09/2018

Giá từ: 7.880.000đ

BANGKOK - PATTAYA - KANCHANABURI NGHỈ DƯỠNG RESORT NỔI

5 ngày 4 đêm 18770

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 27/09/2018

Giá từ: 8.480.000đ

THÁI LAN: CHIANGMAI - CHIANGRAI (ĐẲNG CẤP 5* CÙNG ANANTARA RESORT)

4 ngày 3 đêm 6448

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 27/09/2018

Giá từ: 19.980.000đ