(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

HOA KỲ BỜ ĐÔNG: NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C

7 ngày 4 đêm 13306

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 25/09/2018

Giá từ: 59.980.000đ

ÚC: SYDNEY - CENTRAL COAST - MELBOURNE

7 ngày 5 đêm 10028

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 27/09/2018

Giá từ: 52.880.000đ

HOA KỲ BỜ ĐÔNG: NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C (KẾT HỢP THĂM THÂN)

7 ngày 4 đêm 13306

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 03/10/2018

Giá từ: 56.880.000đ

CANADA MÙA LÁ ĐỎ: VANCOUVER - VICTORIA - MONTREAL - QUEBEC - OTTAWA - NIAGARA - TORONTO

11 ngày 10 đêm 6892

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 08/10/2018

Giá từ: 93.880.000đ

CANADA: TORONTO - NIAGARA - THOUSAND ISLAND - OTTAWA - MONTREAL

8 ngày 5 đêm 3575

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 08/10/2018

Giá từ: 73.880.000đ

ÚC: SYDNEY - CENTRAL COAST - MELBOURNE

7 ngày 5 đêm 10028

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 08/10/2018

Giá từ: 53.880.000đ

NAM PHI: CAPETOWN - HERMANUS - SOWETO - SUN CITY - PRETORIA - JOHANNESBURG

8 ngày 5 đêm 2927

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 10/10/2018

Giá từ: 59.880.000đ

NAM PHI : JOHANNESBURG - PRETORIA - SUN CITY - CAPE TOWN " RỰC RỠ SẮC XUÂN"

8 ngày 5 đêm 186

Số chỗ còn nhận: 6

Ngày khởi hành: 11/10/2018

Giá từ: 59.980.000đ

BẮC ÂU: THỤY ĐIỂN- NAUY- ĐAN MẠCH

8 ngày 5 đêm 9109

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 12/10/2018

Giá từ: 59.980.000đ

HOA KỲ BỜ ĐÔNG: NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C (KẾT HỢP THĂM THÂN)

7 ngày 4 đêm 13306

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 16/10/2018

Giá từ: 56.880.000đ

AI CẬP : CAIRO - ALEXANDRIA - ASWAN - KOM OMBO - EDFU - LUXOR

10 ngày 7 đêm 5574

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 16/10/2018

Giá từ: 59.880.000đ

ÚC: SYDNEY - CENTRAL COAST - MELBOURNE

7 ngày 5 đêm 10028

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 17/10/2018

Giá từ: 53.880.000đ

ĐÔNG TÂY ÂU: THỤY SĨ - LIECHTENSTEIN - ĐỨC - ÁO - CZECH - SLOVAKIA - HUNGARY

10 ngày 7 đêm 13343

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 22/10/2018

Giá từ: 69.980.000đ

HOA KỲ LIÊN TUYẾN: NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - GRAND CANYON - LOS ANGELES - UNIVERSAL STUDIO

11 ngày 8 đêm 10442

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 24/10/2018

Giá từ: 83.880.000đ

HOA KỲ BỜ TÂY : LOS ANGELES - LAS VEGAS - GRAND CANYON - UNIVERSAL STUDIO

7 ngày 4 đêm 7907

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 28/10/2018

Giá từ: 56.980.000đ

HOA KỲ LIÊN TUYẾN: NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - LOS ANGELES - SAN JOSE - SAN FRANCISCO

13 ngày 10 đêm 9784

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 28/10/2018

Giá từ: 91.880.000đ

HOA KỲ BỜ ĐÔNG: NEW YORK - BOSTON - THÁC NIAGARA - PITTSBURGH - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C

9 ngày 7 đêm 3910

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 05/11/2018

Giá từ: 76.880.000đ

CANADA: TORONTO - NIAGARA - THOUSAND ISLAND - OTTAWA - MONTREAL

8 ngày 5 đêm 3575

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 05/11/2018

Giá từ: 73.880.000đ

NAM PHI: CAPETOWN - HERMANUS - SOWETO - SUN CITY - PRETORIA - JOHANNESBURG

8 ngày 5 đêm 2927

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 09/11/2018

Giá từ: 59.880.000đ

NAM PHI : CAPETOWN - HERMANUS - SOWETO - SUN CITY - PRETORIA - JOHANNESBURG " MÙA XUÂN HOA PHƯỢNG TÍM"

8 ngày 5 đêm 186

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 09/11/2018

Giá từ: 59.980.000đ

AI CẬP : CAIRO - ALEXANDRIA - ASWAN - KOM OMBO - EDFU - LUXOR

10 ngày 7 đêm 5574

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 12/11/2018

Giá từ: 59.880.000đ

HY LẠP: ATHENS - DELPHI - METEORA - SANTORINI

8 ngày 6 đêm 3709

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 14/11/2018

Giá từ: 81.880.000đ

WTA005 - CHÂU ÂU: THỤY SĨ - KHÁCH SẠN 4*

8 ngày 6 đêm 555

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 20/11/2018

Giá từ: 56.880.000đ

HOA KỲ : HAWAII - HONOLULU

7 ngày 4 đêm 7748

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 20/11/2018

Giá từ: 62.880.000đ

CHÂU ÂU: PHÁP - THỤY SĨ - Ý "Khách sạn 4 *"

11 ngày 8 đêm 4912

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 21/11/2018

Giá từ: 78.880.000đ

HOA KỲ LIÊN TUYẾN: NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - GRAND CANYON - LOS ANGELES - UNIVERSAL STUDIO

11 ngày 8 đêm 10442

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 22/11/2018

Giá từ: 83.880.000đ

HOA KỲ LIÊN TUYẾN: NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - LOS ANGELES - SAN JOSE - SAN FRANCISCO

13 ngày 10 đêm 9784

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 22/11/2018

Giá từ: 91.880.000đ

HOA KỲ BỜ TÂY : LOS ANGELES - LAS VEGAS - GRAND CANYON - UNIVERSAL STUDIO

7 ngày 4 đêm 7907

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 24/11/2018

Giá từ: 56.880.000đ

CHÂU ÂU: PHÁP - LUXEMBOURG - ĐỨC - BỈ - HÀ LAN

10 ngày 7 đêm 14393

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 24/11/2018

Giá từ: 63.980.000đ

TÂY BAN NHA - BỒ ĐÀO NHA "Khách sạn 4*"

9 ngày 6 đêm 982

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 02/12/2018

Giá từ: 62.980.000đ

NAM PHI: CAPETOWN - HERMANUS - SOWETO - SUN CITY - PRETORIA - JOHANNESBURG

8 ngày 5 đêm 2927

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 04/12/2018

Giá từ: 61.880.000đ

HOA KỲ LIÊN TUYẾN: NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - GRAND CANYON - LOS ANGELES - UNIVERSAL STUDIO

11 ngày 8 đêm 10442

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 16/12/2018

Giá từ: 88.880.000đ

HOA KỲ LIÊN TUYẾN: NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - LOS ANGELES - SAN JOSE - SAN FRANCISCO

13 ngày 10 đêm 9784

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 16/12/2018

Giá từ: 96.880.000đ

HOA KỲ BỜ TÂY : LOS ANGELES - LAS VEGAS - LOS ANGELES

7 ngày 4 đêm 7907

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 17/12/2018

Giá từ: 58.880.000đ

HOA KỲ : HAWAII - HONOLULU

7 ngày 4 đêm 7748

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 18/12/2018

Giá từ: 63.980.000đ

AI CẬP : CAIRO - ALEXANDRIA - ASWAN - KOM OMBO - EDFU - LUXOR

10 ngày 7 đêm 5574

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 18/12/2018

Giá từ: 62.880.000đ

HY LẠP: ATHENS - DELPHI - METEORA - SANTORINI

8 ngày 6 đêm 3709

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 18/12/2018

Giá từ: 85.880.000đ

WTA005 - CHÂU ÂU: THỤY SĨ

8 ngày 6 đêm 555

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 21/12/2018

Giá từ: 56.880.000đ