(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

HOA KỲ BỜ ĐÔNG: NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C

7 ngày 4 đêm 7218

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 27/05/2018

Giá từ: 57.980.000đ

HOA KỲ LIÊN TUYẾN: NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - GRAND CANYON - LOS ANGELES - UNIVERSAL STUDIO

11 ngày 8 đêm 5469

Số chỗ còn nhận: 2

Ngày khởi hành: 27/05/2018

Giá từ: 82.980.000đ

HOA KỲ : HAWAII - HONOLULU

7 ngày 4 đêm 4382

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 29/05/2018

Giá từ: 62.980.000đ

HOA KỲ BỜ ĐÔNG: NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C

7 ngày 4 đêm 7218

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 13/06/2018

Giá từ: 57.980.000đ

HOA KỲ LIÊN TUYẾN : NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - LOS ANGELES - SAN JOSE - SAN FRANCISCO

13 ngày 10 đêm 4884

Số chỗ còn nhận: 6

Ngày khởi hành: 13/06/2018

Giá từ: 91.880.000đ

HOA KỲ LIÊN TUYẾN: NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - GRAND CANYON - LOS ANGELES - UNIVERSAL STUDIO

11 ngày 8 đêm 5469

Số chỗ còn nhận: 6

Ngày khởi hành: 13/06/2018

Giá từ: 85.980.000đ

HOA KỲ BỜ ĐÔNG: NEW YORK - BOSTON - THÁC NIAGARA - PITTSBURGH - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C

9 ngày 7 đêm 685

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 21/06/2018

Giá từ: 78.880.000đ

THỤY SỸ - Ý:

10 ngày 7 đêm 2526

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 22/06/2018

Giá từ: 62.880.000đ

HOA KỲ : HAWAII - HONOLULU

7 ngày 4 đêm 4382

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 29/06/2018

Giá từ: 64.980.000đ

HOA KỲ LIÊN TUYẾN : NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - LOS ANGELES - SAN JOSE - SAN FRANCISCO

13 ngày 10 đêm 4884

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 10/07/2018

Giá từ: 93.880.000đ

CHÂU ÂU: PHÁP - LUXEMBOURGE - ĐỨC - BỈ - HÀ LAN

10 ngày 7 đêm 8259

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 10/07/2018

Giá từ: 63.980.000đ

HOA KỲ BỜ ĐÔNG: NEW YORK - BOSTON - THÁC NIAGARA - PITTSBURGH - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C

9 ngày 7 đêm 685

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 11/07/2018

Giá từ: 79.880.000đ

CHÂU ÂU: ĐÔNG - TÂY ÂU: THỤY SỸ - LIECHTENSTEIN - ĐỨC - ÁO - CZECH - SLOVAKIA - HUNGARY

10 ngày 7 đêm 7910

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 17/07/2018

Giá từ: 68.980.000đ

HOA KỲ LIÊN TUYẾN: NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - GRAND CANYON - LOS ANGELES - UNIVERSAL STUDIO

11 ngày 8 đêm 5469

Số chỗ còn nhận: 6

Ngày khởi hành: 18/07/2018

Giá từ: 88.880.000đ

HOA KỲ BỜ ĐÔNG: NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C

7 ngày 4 đêm 7218

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 18/07/2018

Giá từ: 62.980.000đ

CHÂU ÂU: PHÁP - THỤY SĨ - Ý

11 ngày 8 đêm 11430

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 21/07/2018

Giá từ: 75.980.000đ

TOUR MỚI: KHÁM PHÁ KENYA MÙA CÁC LOÀI DI TRÚ - NAIROBI - SERENA MOUNTAIN - NAKURU - MAASAI MARA

8 ngày 5 đêm 4180

Số chỗ còn nhận: 6

Ngày khởi hành: 22/07/2018

Giá từ: 83.880.000đ

MELBOURNE - SYDNEY - CENTRALCOAST

7 ngày 5 đêm 2020

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 27/07/2018

Giá từ: 51.980.000đ

HOA KỲ : HAWAII - HONOLULU

7 ngày 4 đêm 4382

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 27/07/2018

Giá từ: 64.980.000đ

PHÁP: NICE -CANNES - MONACO - PARIS

8 ngày 5 đêm 386

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 28/07/2018

Giá từ: 58.980.000đ

HOA KỲ BỜ ĐÔNG: NEW YORK - BOSTON - THÁC NIAGARA - PITTSBURGH - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C

9 ngày 7 đêm 685

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 07/08/2018

Giá từ: 81.880.000đ

HOA KỲ LIÊN TUYẾN : NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - LOS ANGELES - SAN JOSE - SAN FRANCISCO

13 ngày 10 đêm 4884

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 08/08/2018

Giá từ: 95.880.000đ

CHÂU ÂU: PHÁP LUXEMBOURG - ĐỨC - BỈ - HÀ LAN

10 ngày 7 đêm 8259

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 10/08/2018

Giá từ: 63.980.000đ

BẮC ÂU: THỤY ĐIỂN - NAUY - ĐAN MẠCH

8 ngày 5 đêm 3525

Số chỗ còn nhận: 5

Ngày khởi hành: 13/08/2018

Giá từ: 59.980.000đ

HOA KỲ : HAWAII - HONOLULU

7 ngày 4 đêm 4382

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 17/08/2018

Giá từ: 64.980.000đ

TOUR MỚI: KHÁM PHÁ KENYA MÙA CÁC LOÀI DI TRÚ - NAIROBI - SERENA MOUNTAIN - NAKURU - MAASAI MARA

8 ngày 5 đêm 4180

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 19/08/2018

Giá từ: 81.880.000đ

AI CẬP : CAIRO - ALEXANDRIA - ASWAN - KOM OMBO - EDFU - LUXOR

10 ngày 7 đêm 2514

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 21/08/2018

Giá từ: 52.880.000đ

PHÁP: NICE -CANNES - MONACO - PARIS

8 ngày 5 đêm 386

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 27/08/2018

Giá từ: 58.980.000đ

HOA KỲ LIÊN TUYẾN: NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - GRAND CANYON - LOS ANGELES - UNIVERSAL STUDIO

11 ngày 8 đêm 5469

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 29/08/2018

Giá từ: 88.880.000đ

HOA KỲ BỜ ĐÔNG: NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C

7 ngày 4 đêm 7218

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 29/08/2018

Giá từ: 59.980.000đ

CHÂU ÂU: PHÁP - LUXEMBOURGE - ĐỨC - BỈ - HÀ LAN

10 ngày 7 đêm 8259

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 29/08/2018

Giá từ: 63.980.000đ

CHÂU ÂU: THỤY SỸ - Ý

10 ngày 7 đêm 2526

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 30/08/2018

Giá từ: 62.880.000đ

PHÁP: NICE -CANNES - MONACO - PARIS "KS 4*"

8 ngày 5 đêm 386

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 09/09/2018

Giá từ: 58.980.000đ

CANADA : VANCOUVER -VICTORIA - MONTREAL - QUEBEC - OTTAWA - NIAGARA - TORONTO

11 ngày 10 đêm 3449

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 11/09/2018

Giá từ: 96.880.000đ

CANADA : TORONTO - NIAGARA - THOUSAND ISLAND - OTTAWA - MONTREAL

8 ngày 5 đêm 543

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 11/09/2018

Giá từ: 76.880.000đ

TOUR MỚI: KHÁM PHÁ KENYA MÙA CÁC LOÀI DI TRÚ - NAIROBI - SERENA MOUNTAIN - NAKURU - MAASAI MARA

8 ngày 5 đêm 4180

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 16/09/2018

Giá từ: 79.680.000đ

AI CẬP : CAIRO - ALEXANDRIA - ASWAN - KOM OMBO - EDFU - LUXOR

10 ngày 7 đêm 2514

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 18/09/2018

Giá từ: 56.880.000đ

CHÂU ÂU: THỤY SỸ - Ý

10 ngày 7 đêm 2526

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 21/09/2018

Giá từ: 62.880.000đ

BẮC ÂU: THỤY ĐIỂN- NAUY- ĐAN MẠCH

8 ngày 5 đêm 3525

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 21/09/2018

Giá từ: 59.980.000đ

CHÂU ÂU: PHÁP - LUXEMBOURG - ĐỨC - BỈ - HÀ LAN

10 ngày 7 đêm 8259

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 22/09/2018

Giá từ: 63.980.000đ

HOA KỲ LIÊN TUYẾN: NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - GRAND CANYON - LOS ANGELES - UNIVERSAL STUDIO

11 ngày 8 đêm 5469

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 25/09/2018

Giá từ: 83.880.000đ

HOA KỲ BỜ ĐÔNG: NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C

7 ngày 4 đêm 7218

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 25/09/2018

Giá từ: 59.980.000đ

HOA KỲ LIÊN TUYẾN : NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - LOS ANGELES - SAN JOSE - SAN FRANCISCO

13 ngày 10 đêm 4884

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 25/09/2018

Giá từ: 86.880.000đ

HOA KỲ BỜ ĐÔNG( KẾT HỢP THĂM THÂN )

7 ngày 4 đêm 7218

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 03/10/2018

Giá từ: 56.880.000đ

CANADA : VANCOUVER -VICTORIA - MONTREAL - QUEBEC - OTTAWA - NIAGARA - TORONTO

11 ngày 10 đêm 3449

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 08/10/2018

Giá từ: 93.880.000đ

CANADA : TORONTO - NIAGARA - THOUSAND ISLAND - OTTAWA - MONTREAL

8 ngày 5 đêm 543

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 08/10/2018

Giá từ: 73.880.000đ

HOA KỲ BỜ ĐÔNG: NEW YORK - BOSTON - THÁC NIAGARA - PITTSBURGH - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C

9 ngày 7 đêm 685

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 10/10/2018

Giá từ: 76.880.000đ

NAM PHI: CAPETOWN - HERMANUS - SOWETO - SUN CITY - PRETORIA - JOHANNESBURG

8 ngày 5 đêm 629

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 10/10/2018

Giá từ: 59.880.000đ

CHÂU ÂU: THỤY SỸ - Ý

10 ngày 7 đêm 2526

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 12/10/2018

Giá từ: 73.980.000đ

BẮC ÂU: THỤY ĐIỂN- NAUY- ĐAN MẠCH

8 ngày 5 đêm 3525

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 12/10/2018

Giá từ: 59.980.000đ

CHÂU ÂU: PHÁP - LUXEMBOURG - ĐỨC - BỈ - HÀ LAN

10 ngày 7 đêm 8259

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 14/10/2018

Giá từ: 63.980.000đ

HOA KỲ BỜ ĐÔNG( KẾT HỢP THĂM THÂN )

7 ngày 4 đêm 7218

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 16/10/2018

Giá từ: 56.880.000đ

AI CẬP : CAIRO - ALEXANDRIA - ASWAN - KOM OMBO - EDFU - LUXOR

10 ngày 7 đêm 2514

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 16/10/2018

Giá từ: 59.880.000đ

HOA KỲ LIÊN TUYẾN: NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - GRAND CANYON - LOS ANGELES - UNIVERSAL STUDIO

11 ngày 8 đêm 5469

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 24/10/2018

Giá từ: 79.880.000đ

CHÂU ÂU: PHÁP - LUXEMBOURG - ĐỨC - BỈ - HÀ LAN

10 ngày 7 đêm 8259

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 26/10/2018

Giá từ: 63.980.000đ

HOA KỲ LIÊN TUYẾN : NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - LOS ANGELES - SAN JOSE - SAN FRANCISCO

13 ngày 10 đêm 4884

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 28/10/2018

Giá từ: 86.880.000đ

HOA KỲ BỜ ĐÔNG: NEW YORK - BOSTON - THÁC NIAGARA - PITTSBURGH - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C

9 ngày 7 đêm 685

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 05/11/2018

Giá từ: 76.880.000đ

CANADA : TORONTO - NIAGARA - THOUSAND ISLAND - OTTAWA - MONTREAL

8 ngày 5 đêm 543

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 05/11/2018

Giá từ: 73.880.000đ

NAM PHI: CAPETOWN - HERMANUS - SOWETO - SUN CITY - PRETORIA - JOHANNESBURG

8 ngày 5 đêm 629

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 09/11/2018

Giá từ: 59.880.000đ

AI CẬP : CAIRO - ALEXANDRIA - ASWAN - KOM OMBO - EDFU - LUXOR

10 ngày 7 đêm 2514

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 12/11/2018

Giá từ: 59.880.000đ

HOA KỲ LIÊN TUYẾN: NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - GRAND CANYON - LOS ANGELES - UNIVERSAL STUDIO

11 ngày 8 đêm 5469

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 22/11/2018

Giá từ: 79.880.000đ

HOA KỲ LIÊN TUYẾN : NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - LOS ANGELES - SAN JOSE - SAN FRANCISCO

13 ngày 10 đêm 4884

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 22/11/2018

Giá từ: 86.880.000đ

NAM PHI: CAPETOWN - HERMANUS - SOWETO - SUN CITY - PRETORIA - JOHANNESBURG

8 ngày 5 đêm 629

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 04/12/2018

Giá từ: 61.880.000đ

HOA KỲ LIÊN TUYẾN: NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - GRAND CANYON - LOS ANGELES - UNIVERSAL STUDIO

11 ngày 8 đêm 5469

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 16/12/2018

Giá từ: 88.880.000đ

HOA KỲ LIÊN TUYẾN : NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LAS VEGAS - LOS ANGELES - SAN JOSE - SAN FRANCISCO

13 ngày 10 đêm 4884

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 16/12/2018

Giá từ: 96.880.000đ

AI CẬP : CAIRO - ALEXANDRIA - ASWAN - KOM OMBO - EDFU - LUXOR

10 ngày 7 đêm 2514

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 18/12/2018

Giá từ: 62.880.000đ