(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

MAURITIUS: QUỐC ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG

6 ngày 4 đêm 1800

Số chỗ còn nhận: 6

Ngày khởi hành: 30/06/2018

Giá từ: 45.880.000đ

MAURITIUS: QUỐC ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG

6 ngày 4 đêm 1858

Số chỗ còn nhận: 6

Ngày khởi hành: 28/07/2018

Giá từ: 45.880.000đ

ÚC: SYDNEY - CENTRAL COAST - BALLARAT - MELBOURNE

7 ngày 5 đêm 5632

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 23/08/2018

Giá từ: 49.980.000đ

BAY THẲNG ĐẾN BHUTAN: PARO - THIMPHU - PUNAKHA - TIGER’S NEST

5 ngày 4 đêm 7151

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 30/08/2018

Giá từ: 45.680.000đ

ẤN ĐỘ : DHARAMSALA - NEW DELHI - NGHE THUYẾT GIẢNG CỦA ĐỨC DALAI LAMA THỨ 14 **ĐĂNG KÝ TRƯỚC NGÀY 15/07/2018**

10 ngày 8 đêm 1675

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 01/09/2018

Giá từ: 42.980.000đ