(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

ÚC: MELBOURNE - SYDNEY (MÙA XUÂN NƯỚC ÚC )

7 ngày 5 đêm 1897

Số chỗ còn nhận: 5

Ngày khởi hành: 24/10/2017

Giá từ: 49.880.000đ Ngày khác

AI CẬP: CAIRO-ALEXANDRIA-LUXOR-HURGHADA

8 ngày 5 đêm 283

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 24/10/2017

Giá từ: 49.880.000đ Ngày khác

CHÂU ÂU: THU VÀNG NƯỚC Ý - MILAN - VENICE - BOLOGNA - SAN MARINO - ROME - VATICAN

8 ngày 5 đêm 1448

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 21/10/2017

Giá từ: 49.980.000đ Ngày khác

SẮC THU NHẬT BẢN: TOKYO - NÚI PHÚ SĨ - NAGOYA - KYOTO - OSAKA - KOBE

7 ngày 6 đêm 2130

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 14/11/2017

Giá từ: 40.880.000đ Ngày khác

ÚC : SYDNEY - MELBOURNE (Bay thẳng cùng Vietnam Airlines)

7 ngày 5 đêm 937

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 06/11/2017

Giá từ: 49.880.000đ Ngày khác

NHẬT BẢN: TOKYO - HITACHI PARK - NÚI PHÚ SĨ - NAGOYA - KYOTO - OSAKA - KOBE

7 ngày 5 đêm 990

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 20/10/2017

Giá từ: 41.880.000đ Ngày khác