TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN


(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

SIHANOUK VILLE - KOHRONG - BOKOR - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 14381

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 23/08/2018

Giá từ: 4.080.000đ

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 12728

Số chỗ còn nhận: 4

Ngày khởi hành: 23/08/2018

Giá từ: 4.180.000đ

PHAN THIẾT - BÀU TRẮNG - TRANH CÁT PHI LONG

3 ngày 2 đêm 7608

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 24/08/2018

Giá từ: 2.680.000đ

CẦN THƠ - CỒN SƠN - CÁI RĂNG

2 ngày 1 đêm 5500

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 25/08/2018

Giá từ: 1.980.000đ

PHAN THIẾT LÂU ĐÀI RƯỢU VANG - CÔNG VIÊN TƯỢNG CÁT

2 ngày 1 đêm 5313

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 25/08/2018

Giá từ: 2.280.000đ

MỸ THO - CẦN THƠ: SÔNG TIỀN - CỒN PHỤNG - CHỢ NỔI CÁI RĂNG - MỸ KHÁCH - CÁI BÈ

2 ngày 1 đêm 4326

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 25/08/2018

Giá từ: 1.680.000đ

TOUR MỚI: CÙ LAO TÂN LỘC - CẦN THƠ - HỦ TIẾU PIZZA, KS 4 SAO

2 ngày 1 đêm 13110

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 25/08/2018

Giá từ: 1.980.000đ

VỀ MIỀN KÝ ỨC TÂY ĐÔ: CÙ LAO TÂN LỘC - LUNG CỘT CẦU - PHONG ĐIỀN

2 ngày 1 đêm 3112

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 25/08/2018

Giá từ: 1.980.000đ

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 12728

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 30/08/2018

Giá từ: 4.280.000đ

SIHANOUK VILLE - KOHRONG - BOKOR - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 14381

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 30/08/2018

Giá từ: 4.180.000đ

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 12728

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 06/09/2018

Giá từ: 4.180.000đ

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 12728

Số chỗ còn nhận: 4

Ngày khởi hành: 13/09/2018

Giá từ: 4.180.000đ

SIHANOUK VILLE - KOHRONG - BOKOR - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 14381

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 13/09/2018

Giá từ: 4.080.000đ

VỀ MIỀN KÝ ỨC TÂY ĐÔ: CÙ LAO TÂN LỘC - LUNG CỘT CẦU - PHONG ĐIỀN

2 ngày 1 đêm 3112

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 15/09/2018

Giá từ: 1.980.000đ

CAMPUCHIA: SIEMREAP - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 12728

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 20/09/2018

Giá từ: 4.180.000đ

SIHANOUK VILLE - KOHRONG - BOKOR - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 14381

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 20/09/2018

Giá từ: 4.080.000đ

TOUR MỚI: CÙ LAO TÂN LỘC - CẦN THƠ - HỦ TIẾU PIZZA, KS 4 SAO

2 ngày 1 đêm 13110

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 22/09/2018

Giá từ: 1.980.000đ

PHAN THIẾT LÂU ĐÀI RƯỢU VANG - CÔNG VIÊN TƯỢNG CÁT

2 ngày 1 đêm 5313

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 22/09/2018

Giá từ: 2.280.000đ

CẦN THƠ - CỒN SƠN - CÁI RĂNG

2 ngày 1 đêm 5500

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 22/09/2018

Giá từ: 1.980.000đ

NHA TRANG THIÊN ĐƯỜNG BIỂN

4 ngày 3 đêm 6700

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 27/09/2018

Giá từ: 4.780.000đ

SIHANOUK VILLE - KOHRONG - BOKOR - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 14381

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 27/09/2018

Giá từ: 4.080.000đ

VỀ MIỀN KÝ ỨC TÂY ĐÔ: CÙ LAO TÂN LỘC - LUNG CỘT CẦU - PHONG ĐIỀN

2 ngày 1 đêm 3112

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 29/09/2018

Giá từ: 1.980.000đ

SIHANOUK VILLE - KOHRONG - BOKOR - PHNOMPENH

4 ngày 3 đêm 14381

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 04/10/2018

Giá từ: 4.080.000đ

VỀ MIỀN KÝ ỨC TÂY ĐÔ: CÙ LAO TÂN LỘC - LUNG CỘT CẦU - PHONG ĐIỀN

2 ngày 1 đêm 3112

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 13/10/2018

Giá từ: 1.980.000đ

CÀ MAU - BẠC LIÊU - TRÀ VINH

4 ngày 3 đêm 6780

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 25/10/2018

Giá từ: 3.680.000đ

NHA TRANG THIÊN ĐƯỜNG BIỂN

4 ngày 3 đêm 6700

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 25/10/2018

Giá từ: 4.780.000đ

TOUR MỚI: CÙ LAO TÂN LỘC - CẦN THƠ - HỦ TIẾU PIZZA, KS 4 SAO

2 ngày 1 đêm 13110

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 27/10/2018

Giá từ: 1.980.000đ

CẦN THƠ - CỒN SƠN - CÁI RĂNG

2 ngày 1 đêm 5500

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 27/10/2018

Giá từ: 1.980.000đ

VỀ MIỀN KÝ ỨC TÂY ĐÔ: CÙ LAO TÂN LỘC - LUNG CỘT CẦU - PHONG ĐIỀN

2 ngày 1 đêm 3112

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 27/10/2018

Giá từ: 1.980.000đ

NHA TRANG THIÊN ĐƯỜNG BIỂN

4 ngày 3 đêm 6700

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 22/11/2018

Giá từ: 4.780.000đ

CẦN THƠ - CỒN SƠN - CÁI RĂNG

2 ngày 1 đêm 5500

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 24/11/2018

Giá từ: 1.980.000đ

VỀ MIỀN KÝ ỨC TÂY ĐÔ: CÙ LAO TÂN LỘC - LUNG CỘT CẦU - PHONG ĐIỀN

2 ngày 1 đêm 3112

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 24/11/2018

Giá từ: 1.980.000đ

NHA TRANG THIÊN ĐƯỜNG BIỂN

4 ngày 3 đêm 6700

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 20/12/2018

Giá từ: 4.780.000đ