(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – ALYSHAN LỄ 30/4

4 ngày 3 đêm 18613

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 27/04/2019

Giá từ: 16.980.000đ

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA - KHÁCH SẠN 4 SAO - NÔNG TRẠI CỪU - BẢO TÀNG TRANH 3D - BUFFET TRƯA TẠI TÒA NHÀ BAIYOKE SKY

5 ngày 4 đêm 63793

Số chỗ còn nhận: 7

Ngày khởi hành: 28/04/2019

Giá từ: 10.980.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

5 ngày 4 đêm 14267

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 28/04/2019

Giá từ: 15.480.000đ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA

6 ngày 5 đêm 34379

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 09/05/2019

Giá từ: 11.280.000đ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA

6 ngày 5 đêm 34379

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 16/05/2019

Giá từ: 11.280.000đ

HÀN QUỐC: SEOUL - NAMI - EVERLAND

5 ngày 3 đêm 5405

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 16/05/2019

Giá từ: 17.880.000đ

ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – ALYSHAN – CAO HÙNG

5 ngày 4 đêm 1427

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 16/05/2019

Giá từ: 15.980.000đ

PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI - VIÊN GIA GIỚI

6 ngày 5 đêm 23272

Số chỗ còn nhận: 5

Ngày khởi hành: 17/05/2019

Giá từ: 15.980.000đ

HÀN QUỐC: BUSAN - DAEGU - SEOUL - INCHEON

6 ngày 4 đêm 21212

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 23/05/2019

Giá từ: 18.980.000đ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA

6 ngày 5 đêm 34379

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 23/05/2019

Giá từ: 11.280.000đ

SINGAPORE - SEA AQUARIUM

4 ngày 3 đêm 15489

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 23/05/2019

Giá từ: 12.980.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày 5 đêm 28183

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 28/05/2019

Giá từ: 13.480.000đ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA

6 ngày 5 đêm 34379

Số chỗ còn nhận: 5

Ngày khởi hành: 30/05/2019

Giá từ: 11.280.000đ

ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG

4 ngày 3 đêm 10143

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 30/05/2019

Giá từ: 12.980.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày 5 đêm 28183

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 04/06/2019

Giá từ: 13.480.000đ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA

6 ngày 5 đêm 34379

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 06/06/2019

Giá từ: 11.280.000đ

CÔN MINH - LỆ GIANG - SHANGRILA - CUNG ĐƯỜNG HUYỀN THOẠI

6 ngày 4 đêm 943

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 06/06/2019

Giá từ: 19.980.000đ

HÀN QUỐC: INCHEON - SEOUL - EVERLAND - NAMI

6 ngày 4 đêm 4695

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 12/06/2019

Giá từ: 17.980.000đ

ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG

4 ngày 3 đêm 10143

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 13/06/2019

Giá từ: 13.980.000đ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA

6 ngày 5 đêm 34379

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 13/06/2019

Giá từ: 11.280.000đ

HONGKONG - DISNEYLAND

4 ngày 3 đêm 21558

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 13/06/2019

Giá từ: 17.480.000đ

HÀN QUỐC: BUSAN - DAEGU - SEOUL - INCHEON

6 ngày 4 đêm 21212

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 14/06/2019

Giá từ: 18.980.000đ

PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI - VIÊN GIA GIỚI

6 ngày 5 đêm 23272

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 14/06/2019

Giá từ: 15.980.000đ

SINGAPORE - SEA AQUARIUM

4 ngày 3 đêm 15489

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 14/06/2019

Giá từ: 12.980.000đ

HÀN QUỐC: BUSAN - DAEGU - SEOUL - INCHEON

6 ngày 4 đêm 21212

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 21/06/2019

Giá từ: 18.980.000đ

BRUNEI - KOTA KINABALU - ĐẢO MANUKAN

5 ngày 4 đêm 13279

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 21/06/2019

Giá từ: 17.680.000đ

ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – ALYSHAN – CAO HÙNG

5 ngày 4 đêm 1427

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 22/06/2019

Giá từ: 17.480.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày 5 đêm 28183

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 25/06/2019

Giá từ: 13.480.000đ

HONGKONG - DISNEYLAND

4 ngày 3 đêm 21558

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 27/06/2019

Giá từ: 17.480.000đ

ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG

4 ngày 3 đêm 10143

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 29/06/2019

Giá từ: 14.480.000đ

HÀN QUỐC: INCHEON - SEOUL - EVERLAND - NAMI

6 ngày 4 đêm 4695

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 29/06/2019

Giá từ: 17.980.000đ

HÀN QUỐC: BUSAN - DAEGU - SEOUL - INCHEON

6 ngày 4 đêm 21212

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 05/07/2019

Giá từ: 18.980.000đ

ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – ALYSHAN – CAO HÙNG

5 ngày 4 đêm 1427

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 06/07/2019

Giá từ: 17.980.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày 5 đêm 28183

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 09/07/2019

Giá từ: 13.580.000đ

HONGKONG - DISNEYLAND

4 ngày 3 đêm 21558

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 11/07/2019

Giá từ: 18.480.000đ

PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI - VIÊN GIA GIỚI

6 ngày 5 đêm 23272

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 11/07/2019

Giá từ: 15.980.000đ

THÁI LAN: PHUKET- ĐẢO PHI PHI (khách sạn 4 sao)

4 ngày 3 đêm 15884

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 12/07/2019

Giá từ: 12.280.000đ

SINGAPORE - SEA AQUARIUM

4 ngày 3 đêm 15489

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 12/07/2019

Giá từ: 12.980.000đ

ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG

4 ngày 3 đêm 10143

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 13/07/2019

Giá từ: 14.480.000đ

HÀN QUỐC: BUSAN - DAEGU - SEOUL - INCHEON

6 ngày 4 đêm 21212

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 19/07/2019

Giá từ: 19.880.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày 5 đêm 28183

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 23/07/2019

Giá từ: 13.580.000đ

HÀN QUỐC: INCHEON - SEOUL - EVERLAND - NAMI

6 ngày 4 đêm 4695

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 26/07/2019

Giá từ: 17.980.000đ

ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – ALYSHAN – CAO HÙNG

5 ngày 4 đêm 1427

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 03/08/2019

Giá từ: 17.980.000đ

HÀN QUỐC: SEOUL - NAMI - EVERLAND

5 ngày 3 đêm 5405

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 22/08/2019

Giá từ: 17.880.000đ

PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI - VIÊN GIA GIỚI

6 ngày 5 đêm 23272

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 23/08/2019

Giá từ: 15.980.000đ

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày 5 đêm 28183

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 28/08/2019

Giá từ: 13.680.000đ

HONGKONG - TRẢI NGHIỆM PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CÔNG CỘNG

4 ngày 3 đêm 10646

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 29/08/2019

Giá từ: 15.980.000đ

ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – ALYSHAN – CAO HÙNG (Dịp lễ 2/9)

5 ngày 4 đêm 1427

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 29/08/2019

Giá từ: 18.980.000đ

PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI - VIÊN GIA GIỚI

6 ngày 5 đêm 23272

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 13/09/2019

Giá từ: 15.980.000đ

HÀN QUỐC: SEOUL - NAMI - EVERLAND

5 ngày 3 đêm 5405

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 13/09/2019

Giá từ: 17.880.000đ

ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG

4 ngày 3 đêm 10143

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 26/09/2019

Giá từ: 12.980.000đ