(028) 39 328 328 - 0909 026 118

TOUR TÌM KIẾM CỦA BẠN

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA

6 ngày 5 đêm 21543

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 13/12/2018

Giá từ: 11.280.000đ

MÙA HOA TAM GIÁC MẠCH - HÀ NỘI - HÀ GIANG - SAPA

5 ngày 4 đêm 8650

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 20/12/2018

Giá từ: 10.580.000đ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA

6 ngày 5 đêm 21543

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 20/12/2018

Giá từ: 10.980.000đ

HÀ NỘI - THÁC BẢN GIỐC - HỒ BA BỂ - ẢI CHI LĂNG - LẠNG SƠN

6 ngày 5 đêm 10083

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 20/12/2018

Giá từ: 10.580.000đ

SINGAPORE - ĐẢO QUỐC XANH

4 ngày 3 đêm 6574

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 23/12/2018

Giá từ: 12.880.000đ

BRUNEI - KOTA KINABALU

5 ngày 4 đêm 9191

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 30/12/2018

Giá từ: 18.880.000đ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA

6 ngày 5 đêm 21543

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 10/01/2019

Giá từ: 11.280.000đ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA

6 ngày 5 đêm 21543

Số chỗ còn nhận: 4

Ngày khởi hành: 17/01/2019

Giá từ: 11.280.000đ

ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG

4 ngày 3 đêm 4520

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 17/01/2019

Giá từ: 12.480.000đ

TẾT KỶ HỢI - MYANMAR (M1): YANGON - KYAIKHTIYO - BAGO

4 ngày 3 đêm 1111

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 05/02/2019

Giá từ: 17.280.000đ

[TẾT NGUYÊN ĐÁN] MIỀN TRUNG M1 TẾT: ĐÀ NẴNG - HỘI AN - BÀ NÀ - HUẾ - QUẢNG BÌNH

5 ngày 4 đêm 2030

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 05/02/2019

Giá từ: 10.980.000đ

TẾT KỶ HỢI - THÁI LAN (M1): CHIANGMAI - CHIANGRAI

4 ngày 3 đêm 7076

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 05/02/2019

Giá từ: 16.280.000đ

TẾT KỶ HỢI - THÁI LAN (M1): BANGKOK - PATTAYA - KANCHANABURI

5 ngày 4 đêm 1039

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 05/02/2019

Giá từ: 15.980.000đ

TẾT KỶ HỢI - THÁI LAN (M1): BANGKOK - PATTAYA

5 ngày 4 đêm 788

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 05/02/2019

Giá từ: 14.980.000đ

[TẾT NGUYÊN ĐÁN] MIỀN BẮC M2 TẾT: HÀ NỘI - NINH BÌNH - SAPA

5 ngày 4 đêm 724

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 06/02/2019

Giá từ: 13.980.000đ

TẾT KỶ HỢI - THÁI LAN (M2): BANGKOK - PATTAYA - KANCHANABURI

5 ngày 4 đêm 1039

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 06/02/2019

Giá từ: 15.980.000đ

[TẾT NGUYÊN ĐÁN] VINPEARL PHÚ QUỐC M3: KHÁM PHÁ VINPEARL LAND PHÚ QUỐC

3 ngày 2 đêm 1845

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 07/02/2019

Giá từ: 10.980.000đ

TẾT KỶ HỢI - THÁI LAN (M3): CHIANGMAI - CHIANGRAI

4 ngày 3 đêm 7076

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 07/02/2019

Giá từ: 16.280.000đ

TẾT KỶ HỢI - SINGAPORE - MALAYSIA (M3)

6 ngày 5 đêm 311

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 07/02/2019

Giá từ: 18.380.000đ

TẾT KỶ HỢI - SINGAPORE - SEA AQUARIUM (M3)

4 ngày 3 đêm 206

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 07/02/2019

Giá từ: 17.680.000đ

TẾT KỶ HỢI - THÁI LAN (M4): BANGKOK - PATTAYA - KANCHANABURI

5 ngày 4 đêm 1039

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 08/02/2019

Giá từ: 15.980.000đ

TẾT KỶ HỢI - MALAYSIA - SINGAPORE (M4)

6 ngày 5 đêm 196

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 08/02/2019

Giá từ: 18.380.000đ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA

6 ngày 5 đêm 21543

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 21/02/2019

Giá từ: 11.280.000đ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA

6 ngày 5 đêm 21543

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 28/02/2019

Giá từ: 11.280.000đ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA

6 ngày 5 đêm 21543

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 07/03/2019

Giá từ: 11.280.000đ

HONGKONG - TRẢI NGHIỆM PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CÔNG CỘNG

4 ngày 3 đêm 4575

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 07/03/2019

Giá từ: 14.980.000đ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA

6 ngày 5 đêm 21543

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 14/03/2019

Giá từ: 11.280.000đ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA

6 ngày 5 đêm 21543

Số chỗ còn nhận: 5

Ngày khởi hành: 21/03/2019

Giá từ: 11.280.000đ