(028) 39 328 328 - 0909 026 118

ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG

5 ngày 4 đêm 2510

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 27/09/2017

Giá từ: 10.980.000đ Ngày khác

THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU - NGA MY SƠN - LẠC SƠN

8 ngày 7 đêm 1779

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 27/09/2017

Giá từ: 23.980.000đ Ngày khác

BRUNEI - KOTA KINABALU

4 ngày 3 đêm 436

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 28/09/2017

Giá từ: 16.980.000đ Ngày khác

CHÂU ÂU: PHÁP - LUXEMBOURGE - ĐỨC - BỈ - HÀ LAN

10 ngày 7 đêm 1822

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 30/09/2017

Giá từ: 60.980.000đ Ngày khác

MÙA THU HOA KỲ - KHÁM PHÁ BỜ ĐÔNG, KẾT HỢP THĂM THÂN

7 ngày 6 đêm 1594

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 03/10/2017

Giá từ: 55.880.000đ Ngày khác

MYANMAR: YANGON - KYAIKHTIYO - BAGO - THANLYIN

5 ngày 4 đêm 1645

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 04/10/2017

Giá từ: 13.780.000đ Ngày khác

BANGKOK - PATTAYA - KANCHANABURI (01 đêm nghỉ dưỡng tại Resort nổi Kanchanaburi)

6 ngày 5 đêm 4787

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 05/10/2017

Giá từ: 7.780.000đ Ngày khác

NEW ZEALAND: CHRISTCHURCH - QUEENSTOWN - WAITOMO - ROTORUA - AUCKLAND

8 ngày 5 đêm 644

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 08/10/2017

Giá từ: 75.980.000đ Ngày khác

HOA KỲ BỜ TÂY : LOS ANGELES - LAS VEGAS - GRAND CANYON - UNIVERSAL STUDIO - LOS ANGELES

7 ngày 6 đêm 802

Số chỗ còn nhận: 9

Ngày khởi hành: 10/10/2017

Giá từ: 53.880.000đ Ngày khác

CAO HÙNG - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - ĐÀI NAM

5 ngày 4 đêm 333

Số chỗ còn nhận: 3

Ngày khởi hành: 12/10/2017

Giá từ: 10.980.000đ Ngày khác

CHÂU ÂU: HÀ LAN - BỈ - ĐỨC - LUXEMBOURG - PHÁP ** KS 4*

10 ngày 7 đêm 2177

Số chỗ còn nhận: 0

Ngày khởi hành: 12/10/2017

Giá từ: 60.980.000đ Ngày khác

TRUNG ĐÔNG: ABU DHABI - DUBAI

5 ngày 4 đêm 922

Số chỗ còn nhận: 8

Ngày khởi hành: 15/10/2017

Giá từ: 24.880.000đ Ngày khác